Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter for sindslidende

SIND

Om donationen

Sindslidende har ofte en udsat position i samfundet og et begrænset socialt netværk. Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommune kæmper mod udstødelse og stigmatisering af deres 91 medlemmer, der primært er sindslidende, og deres pårørende. For at kunne hjælpe og bidrage med positive, sociale oplevelser i form af ekskursioner, foredrag og rådgivning for medlemmerne, går denne donation til vedligeholdelse af aktiviteterne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tillad os en kliché! Projekterne er kommet for at blive! Vi er stadigvæk i stand til at tilbyde 11 aktiviteter på ét kalenderår, undtagen i juli måned - og har gjort det siden 2005. Så projektet er i høj grad forankret! Men vi er selvsagt dybt afhængige af donationer. Foruden dem, kunne vi ikke gennemføre vores arrangementer. Bemærk: Vi udsender 2 nyhedsbreve på ét år. Vi findes også elektronisk på Landsforeningen SINDs hjemmeside: www.sind.dk Vi gør alt, hvad vi kan, for at fortsætte vores projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De planlagte aktiviteter for kalenderåret 2018 blev gennemført med stor succes! Vi har vel været i omegenen af 20 forskellige deltagere på vores arrangementer. Aktiviteterne er således brugerrettede. Uden Trygfondens donation, ville Lokalafdelingen SIND næppe have kunnet afvikle de sociale og kulturelle tilbud til vores medlemmer. Vi fortsætter med at skabe tryghed for vores borgere. Borgerne udtrykker glæde ved deres engagement på vores ture og udflugter! Vi er også opmuntret over et stigende medlemstal: Vi er lige nu 89.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lidt malurt i bægeret! Som fortalt er vi lige nu 89 medlemmer. I forbindelse med vores aktiviteter, har vi desværre kun fat i knap hvert fjerde medlem. Det kunne være bedre. Vi har prøvet på at blande aktiviteterne: Ture, udflugter, arrangementer og foredrag efter bedste evne. Der skal være (et) tilbud til de fleste. Måske er medlemmerne tilfredse med bare at være medlem af SIND og få 6 medlemsblade på et kalenderår. Vi ved det ikke. Men vi er fortrøstningsfulde!

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle