Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter for sindslidende

SIND

Om donationen

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommune kæmper mod udstødelse og stigmatisering af deres 91 medlemmer, som primært er sindslidende, og deres pårørende. Sindslidende har ofte en udsat position i samfundet og et begrænset socialt netværk. Gennem aktiviteterne i SIND får de sindslidende et netværk bestående af personer med samme problematikker, som bidrager positivt til deres recovery-proces. Donationen skal gå til afholdelse af arrangementer i 2019, som vil være kulturelle udflugter eller foredrag, hvor de sindslidende bl.a. kan få viden om psykiske lidelser og værktøjer til at håndtere dem.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND
Støttet beløb
20.000 kr., år 2018
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undertegnede har nu været formand for Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal kommune i 10 år. Det er (i al den tid) lykkedes os gennemføre 11 arrangementer på ét kalenderår. I al ubeskedenhed; det er vel at forankre et projekt - om noget er. Vi udsender et nyhedsbrev to gange på et år. En kliché: Vores aktiviteter er kommet for at blive! Vi vil selvsagt fortsætte vores aktiviteter efter økonomisk formåen - altså, om muligt. Vi er imidlertid fortrøstningsfulde. Vi skaber positivitet, forandring og nytænkning. Vores medlemmer udtrykker tilfredshed med vores aktiviteter, både i skrift og tale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal kommuner gennemført en række tilfredsstillende, succesfulde arrangementer for kalenderåret 2019! Vi synes selv, at vores ture, foredrag og arrangementer er outstanding! De er en cadeau til vores brugere og borgere. Konceptet er, at deltagerne på vores arrangementer deler fælles sociale og kulturelle oplevelser blandt ligesindede. SIND arbejder som bekendt ud fra recovery-tankegangen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi prøver at skabe sammenhæng og kontinuitet i vores arrangementer. Der er tale om en række af forskellige tilbud, som man kan deltage i efter behov. Bemærk: Nu hører Lokalafdelingen SIND ikke bare til i Frederikssund, men også i Egedal kommune. Vi burde måske have gjort yderligere tiltag for at få flere af vores medlemmer fra Egedal kommune med på udflugter og ture. Det skal dog også tilføjes, at vi på turene samler medlemmer op i såvel Ølstykke som Stenløse. I det hele taget savner vi flere medlemmer på vores aktiviteter. Det er som en sten i skoen! Vi har økonomien og aktiviterne, men mangler altså deltagerne. Det er desværre også scenariet i andre Lokalafdelinger af SIND. Ærgerligt!

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed