Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter skaber venskaber

Afdeling 04 Elmevej

Om donationen

Hovedparten af de 120 beboere på Elmevej er førtidspensionister med kronisk fysisk eller psykisk sygdom, og så er der flyttet otte flygtningefamilier ind. Fælles for dem alle er, at de typisk lever et inaktivt og isoleret liv. Det er dog lykkedes beboerne at udvikle et godt og inkluderende naboskab blandt andet gennem en renovering af deres fælleshus. Med det formål at bygge videre på det positive fællesskab skal denne donation bruges til at omlægge boligområdets grønne udendørsarealer til et aktivt område, hvor beboerne kan knytte nye og stærkere venskaber og fremme en sund livsstil. Planen er bl.a. at etablere en krolf- og petanquebane, en legeplads, en træningsbane for voksne, en bålhytte samt en nyttehave. Beboerne vil selv stå for det meste af anlægsarbejdet - dels for at styrke fællesskabet og dels for at sikre følelsen af ejerskab over de nye materialer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Afdeling 04 Elmevej
Støttet beløb
185.150 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at forankreprojektet . Men der har været lidt træthed at spore

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde et mål om at vores initiativer ville blive brugt af alle i byen . Det var et håb men vi var ikke sikre . Nu har vi folk fra hele byen ( bla dagplejen ) der bruger os

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Egentlig ikke . Vi var selvfølgelig nødt til at have professionel bistand , men vi har i høj grad også benyttet frivillig arbejdskraft som det jo er vores mål . Integration via samarbejde . I vores tilfælde fysisk samarbejde