Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktivitetsskærm til fællesskab

Struer Kommune

Om donationen

Med donationen kan dagcentret anskaffe sig en Touch & Play-aktivitetsskærm, som kan motivere borgerne til fysisk aktivitet og socialt samvær. Skærmen skal medvirke til at støtte borgerne i deres rehabilitering og gennem spil og leg fjerne fokus fra træningselementet til at være et hyggeligt samlingspunkt for fællesskab, som borgerne hygger sig med.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Struer Kommune
Støttet beløb
85.361 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skærmen er fuldt ud blevet en integreret del af hverdagens aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skærmen er anvendt nøjagtigt som vi beskrev i succeskriterier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi er meget tilfredse med forløbet og implementeringen.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår