Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktivt friluftsliv

Ung i Gladsaxe, kommunal indsats

Om donationen

Ung i Gladsaxe ønsker at etablere tilbuddet ”Karpe Kongerne” for udsatte og isolerede unge drenge i alderen 13-18 år, der ikke føler sig som en del af de etablerede drengegrupper omkring skole- og fritidsaktiviteter, men som gerne vil være en del af et fællesskab. Karpe Kongernes aktiviteter vil bl.a. være fisketure, overnatninger og weekendarrangementer i naturen, ligesom de vil få et certifikat på, at de har været med i et projekt, som bygger på naturdannelse og fællesskab. Med donationen kan der arrangeres 13 forskellige aktiviteter med forplejning samt indkøbes fem fiskestænger med fiskeblink.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ung i Gladsaxe, kommunal indsats
Støttet beløb
19.750 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke lykkes

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er desværre ikke lykkes med at gennemføre projektet, da der ikke har været den rette medarbejder til at gennemføre projektet, ud fra de kriterier som vi havde beskrevet. Derfor vil vi gerne frasige os den økonomiske støtte. men siger samtidig mange tak for muligheden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja at den rette medarbejder var udpeget inden projektstart.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start