Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktivt samvær for pt. og pers.

Ældre psykiatrisk afsnit SL6, Psykiatrien Vest

Om donationen

Donationen går til anskaffelse af specialstole, der indirekte kan hjælpe til at reducere brugen af tvang i psykiatrien. Stolene er massage- og hvilestole, der kan stimulere og berolige patienterne.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ældre psykiatrisk afsnit SL6, Psykiatrien Vest
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Massage stolene står i vores aktivitetsrum, hvor alle patienter kan komme og gå. Patienterne kan på eget initiativ bruge stolene samt tilbydes dette ved opkørte situationer eller for at kunne mærke egen kropsgrænser

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I stor grad. Massage stolene bliver brugt dagligt af patienter og personale.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder i øjeblikket på at involvere de pårørende

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed