Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akut hjælp til børnefamilier

Kirkens Korshær

Om donationen

Donationen går til at sikre den fortsatte hjælp og støtte til udsatte og sårbare børnefamilier i Kirkens Korshærs Børnefamilie-støttende arbejde. Corona har særligt udfordret de socialt udsatte og fattige børnefamilier, som har det endnu sværere, når resten af samfundet er i krise. Familierne kæmper med ensomhed, fattigdom, psykisk og fysisk sygdom, misbrug og manglende eller meget spinkelt socialt netværk. Børnene er præget af dårlig trivsel og manglende tilhørsforhold til fællesskaber og venner, og de lever med utryghed i forhold til forældrenes livssituation. Med donationen kan tilbuddene om bl.a. omsorgssamtaler med børn og forældre, rådgivning om praktiske og mentale udfordringer, aktiviteter for børnene samt udlevering af madvarer og andre fornødenheder til familien fortsætte.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
380.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen lykkes , idet alle steder med børnefamiliestøttende arbejde fungerer. Fællesskabet og relationen til familierne er bevaret, og det er helt afgørende for det videre arbejde. Nogen steder er der kommet flere familier til fordi de blev opmærksomme på vores tilbud i en tid, hvor alt andet var lukket ned. For flere familier er det blevet en fast del af deres hverdag at komme hos os både til fælles aktiviteter og til individuelle rådgivningsforløb.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det overordnede mål med projektet blev indfriet - alle steder blev det børnefamiliestøttende arbejde opretholdt og den helt afgørende kontakt og relation til familierne blev bevaret. Det har efterfølgende ikke være nødvendigt at lukke nogen af stederne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med de restriktioner, Corona medførte var de valgte aktiviteter det bedste vi kunne gøre. Det var på den ene side vigtigt for os at passe på familierne, så de blev beskyttet mod smitte og på den anden side var det vigtigt at opretholde kontakten og relationen til både børn og forældre. Flere af de børn, der blev tilbudt 1:1 gåture, har efterfølgende efterspurgt det som en mulighed, da de oplevede at det var en stor hjælp med dette afbræk i en presset hverdag. Vi ville dog gerne have gjort mere.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start