Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akut Pårørenderådgivning

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Om donationen

Hver tredje dansker er pårørende til en psykisk sårbar person. Rollen som pårørende er forbundet med en række udfordringer, som den pårørende skal lære at tackle. Der er på nuværende tidspunkt intet akut tilbud for pårørende, hvor de hurtigt kan komme og få den støtte, de har brug for. Psykologisk Rådgivning – SIND har over 20 års erfaring med at tilbyde samtale- og gruppeforløb. SIND ønsker med denne donation at tilbyde akut støtte og rådgivning til voksne pårørende til psykisk sårbare personer. Den akutte rådgivning vil være åben tre timer om ugen, hvor pårørende kan henvende sig akut og få en til tre målrettede samtaler. Det er også muligt for pårørende at få telefonisk rådgivning i samme tidsrum. Målet er først og fremmest, at rådgivningssamtalerne skal være med til at forebygge og afhjælpe belastningsreaktioner og psykiske følgevirkninger hos pårørende. På sigt er håbet desuden at fremme mental trivsel og åbenhed hos pårørende samt mindske tabuisering og psykisk sårbarhed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Støttet beløb
777.180 kr., år 2017
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet forankret i rådgivningen nærmest 1:1. Vi udbyder nu 5 samtaler, men kun til pårørende fra Københavns kommune, da det er kommunen, som nu skal finansiere den videre drift. Pårørende fra andre kommuner kan få 1 samtale. Ellers er der ingen forskelle mellem projektet og forankringen i rådgivningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De enkelte samtaler er løbende gennem hele projektet blevet evalueret af de pårørende via et feedbackskema, som den pårørende har udfyldt i slutningen af samtalen. Feedbacken viser, at: 96% af de pårørende oplevede hørt og forstået i meget høj grad/i høj grad. 68% af de pårørende blev mere opmærksomme på deres rolle som pårørende i meget høj grad/ i høj grad. 66% af de pårørende er blevet bedre til at tage hånd om sig selv i meget høj grad/ i høj grad. 46% af de pårørende er blevet mere opmærksomme på deres handlemuligheder i meget høj grad/i høj grad. 33% af de pårørende er blevet mere opmærksomme på deres nærtstående (den person, som er psykisk syg) ressourcer i meget høj grad/ i høj grad. 47% af de pårørende er blevet bedre i stand til at håndtere deres situation i meget høj grad/ i høj grad. 80% af de pårørende oplevede, at deres forventinger til samtalen blev indfriet i meget høj grad/ i høj grad.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den feedback vi fik fra de pårørende viser, at nogle af dem ønskede mere end 3 samtaler. Den feedback har vi taget til os i forbindelse med forankringen af projektet i rådgivningen, så nu kan de pårørende få 5 samtaler.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår