Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akut vejrtrækningsbesvær skala

Aalborg Universitet

Om donationen

Data for Region Nordjylland viser, at vejrtrækningsbesvær er en af de hyppigste årsager til ambulanceudrykning, og at 30-dages dødeligheden blandt patienter med vejrtrækningsbesvær er meget høj og kun overgås af hjertestop. Med det formål at forbedre behandlingen skal dette projekt udvikle og afprøve en skala til vurdering af akut vejrtrækningsbesvær hos patienter under ambulancekørsel. Skalaen vil komme til at minde om den skala, som ambulancefolk allerede bruger til at vurdere smerte, og den designes og implementeres i samarbejde med ambulancetjenesten og Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Evaluering af den nye skala vil også omfatte interview med patienter, der har haft akut vejrtrækningsbesvær, for at få indblik i, hvilke metoder og værktøjer der skaber tryghed for dem.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
261.179 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere beskrevet viste resultaterne fra pilotprojektet at brugen af en vejtrækningsbesvær skala i ambulancer er realistisk og størstedelen af patienter er i stand til at bruge den. Der inddrages alle ambulancer i hele Region Nordjylland - og her er projektet solidt forankret via Den Præhospitale Virksomhed og i ambulancetjenesten i hele regionen. Denne effektevaluering i stor målestok skal ses som det næste naturlige led i at følge vejtrækningsbesvær skala projektet helt til dørs.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som beskrevet i ansøgningen blev projektet udført som et pilotprojekt afviklet i Thy-Mors området. Resultaterne fra pilotprojektet viste at størstedelen af patienterne (79 %) var i stand til at bruge en vejtrækningsbesvær skala i ambulancen. Derudover fordelte patienternes vurdering af deres vejtrækningsbesvær sig bredt på skalaen fra 0 – 10. Det er derfor realistisk at patienter kan benytte vejrtrækningsbesvær skalaen i ambulancer. Dette er vigtig viden i forhold til at fortsættelsen af projektet, hvilket nu er udvidet til at inddrage, i første omgang, hele Region Nordjylland, og dermed få et større antal patienter inkluderet. På sigt forventes dette enkle mål for patientens egen oplevelse af et så alvorligt symptom, at kunne udbredes generelt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotprojektet var succesfuldt. Det er forventet, at implementeringen af den registrering af vejtrækningsbesvær scores i alle ambulancer vil tage tid, blandt andet grundet det store antal ambulancepersonale som skulle instrueres og præsenteres for ny procedure. Denne proces følges nøje, og der holdes møder, formidles nyhedsbreve m.m.