Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akutmedicinsk samarbejde med King’s College, London

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Dette projekt skal etablere et internationalt forskningssamarbejde mellem Center for Akutforskning i Aarhus og Akutafdelingen på King's College Hospital i London. I modsætning til Danmark, hvor man gennem flere år har diskuteret etablering af et akutmedicinsk speciale, har man i England en lang historik med akutmedicin som selvstændigt speciale og dermed en veletableret klinisk og akademisk tradition, hvor Kings College er blandt de førende. Formålet med dette projekt er etablere et internationalt forskningssamarbejde og derigennem skabe faglig udvikling inden for akutmedicin i Danmark. Projektet omfatter to studerende, der begge skal arbejde med tidlig opsporing og behandling af svære infektioner i akutmodtagelser. De studerende vil få mulighed for at opnå solid forskningsmæssig erfaring og samtidig lære om den kliniske hverdag i en velfungerende akutafdeling. Målet med projektet er at fastholde de to studerende i forskningsaktiviteter i Center for Akutforskning efter hjemkomsten. Centeret har tidligere modtaget støtte fra TrygFonden til at etablere tilsvarende forskningssamarbejde med førende akutmedicinske forskningsmiljøer i USA. Alle har haft talentudvikling og fremme af internationale relationer for øje foruden at bidrage til udviklingen af det akutmedicinske område i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
386.955 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer endnu økonomisk støtte til videreførelse af projektet Der er fuld ledelsesopbakning fra både London og Aarhus, og allerede planlagt en konference i marts, hvor topforskerne og udvalgt klinisk forskningspersonale fra London kommer til Aarhus til 2-dages konference

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
To medicinstuderende på kandidaten har gennemført deres forskningsår ved Center for Akutforskning. Projekterne er netop indsendt til vurdering ved forskerskolen på Aarhus Universitet. Begge studerende har fået accepteret deres projekter til præsentation ved den internationalt anerkendt konference International Sepsis Forum i Paris, december 2016. Begge studerende indsender min én artikel til internationalt peer-reviewed tidsskrift. Begge studerende har haft ophold ved Kings College Hospital og indgået i det kliniske forskningsmiljø. Her har de arbejdet sammen med både professoren, forskningsassistenter og det kliniske personale. De har fået indsigt i arbejdsgangene i en velfungerende akutafdeling, og set hvordan den kliniske forskning kan integreres i dagligdagen. De har været tovholdere på de vejledermøder der har været undervejs, og været medarrangører af den konference der blev afholdt i London i august 2016 med deltagelse fra både Aarhus og London. Begge studerende fortsætter deres akademiske arbejde ved center for akutforskning. Begge fungerer som vejledere for den kommende forskningsårsstuderende, og begge planlægger PhD indenfor området.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tidshorisonten viste sig at være ca 6 mdr længere end forventet, eftersom de studerende først forsvarer i løbet af januar- februar 2017 Publikation finder først sted efterfølgende - forventeligt marts-april 2017 De studerende burde have haft et kort ophold (3-5 dage) ca 4-6 uger før afrejse for at få styr på formalia og dokumenter i London. Dette blev dog løst undervejs, men kunne med fordel være løst inden ankomst.