Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akutmedicinsk talentudvikling

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden kan Aarhus Universitetshospital nu gennemføre en udvekslingsaftale med et af verdens førende akutmedicinske forskningsmiljøer i USA – Department of Emergency Medicine, Beth Irsrael Deaconess Medical Center (BIDMC), Harvard Medical School i Boston. Aftalen gør det muligt at udvikle danske akutmedicinske forskningstalenter, som på længere sigt kan udgøre centrale personer i opbygningen af akutmedicinske miljøer i Danmark. Der er tale om seks stipendiater, som uddeles over de næste tre år til de mest ambitiøse og talentfulde medicinstuderende. Med stipendiet får den studerende et unikt akutmedicinsk forskningsår, hvor vedkommende bl.a. skal gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt, typisk inden for emner som hjertestop, blodpropper eller traumer samt fungere som forskningsassistent på et af BIDMC’s større kliniske forskningsprojekter. Forskningsåret betyder, at de studerende tidligt i deres karriere får opbygget solide resultater og et internationalt kontaktnetværk. TrygFonden har støttet projektet med 1.309.022 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
1.309.022 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En bevilling fra TrygFonden har nu sikret at seks nye studerende kan tage til Boston over de næste tre år. Samarbejdet med Boston er fortsat succesfuldt, og forskere/læger ved Beth Israel Deaconess Medical Center fortsætter med at støtte det transatlantiske samarbejde. Det er endnu for tidligt at se, hvordan Talentudviklingsprogrammet kommer til at påvirke etableringen og opbygningen af det akutmedicinske speciale i Danmark samt styrke den akutmedicinske indsats i Danmark, men forventningerne er høje.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Programmet må betegnes som en succes både forskningsmæssigt, akutmedicinsk fagligt samt økonomisk. 1) For den enkelte studerende: Alle seks studerende har publiceret minimum én artikel i anerkendte tidsskrifter og har præsenteret disse ved internationale konferencer. Alle studerende har desuden aflagt rapport og fået opholdet godkendt ved deres respektive universitet efter gennemført forskningsår. En udfordring med opholdet er at få afsluttet forskningsprojekterne indenfor tidsrammen på et år, og de studerende har dermed oftest arbejdet videre på projekterne det efterfølgende semester. Dog ofte i forbindelse med ekstraordinære aktiviteter (mere end minimumskravet om én publikation), hvilket overvejende er blevet set som positivt. En mere fyldestgørende beskrivelse af hvad den enkelte studerende har fået ud af projektet er beskrevet under sektionen ”De studerende fortæller”. 2) For Center for Akutforskning: For én studerende har Talentudviklingsprogrammet resulteret i et ph.d.-forløb i Boston. De resterende studerende har alle fortsat med forskning indenfor akutmedicin i Danmark og samarbejder stadig med deres respektive gruppe i Boston. Flere studerende har desuden efter egen interesse besøgt Boston efter hjemkomst for at følge op på forskningsprojekter. 3) For Akutmedicin i Danmark: Forskningsprojekterne, der er blevet udgivet som en del af Talentudviklingsprogrammet, involverer et bredt spektrum af akutmedicinske tilstand (f.eks. sepsis, hjertestop, akut lavt blodtryk) og er blevet udført sammen med nogle af de dygtigste eksperter på området. Tilvejebringelsen af ny viden indenfor akutmedicin ses derfor som succesfuld. De studerende er på nuværende tidspunkt enten ved at færdiggøre deres uddannelse eller er påbegyndt deres karriere som læge, og det forventes, at en stor del af de studerende i fremtiden vil indgå som nogle af de første specialeuddannede akutmedicinske læger i Danmark.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er endnu for tidligt at se, hvordan programmet kommer til at påvirke etableringen og opbygningen af det akutmedicinske speciale i Danmark, men majoriteten af de studerende fra Boston er fortsat med forskning indenfor akutmedicin ved hjemkomst og forventes at blive nogle af de første akutlæger i Danmark. Tre studerende har startet et ph.d.-forløb i Boston på baggrund af Talentudviklingsprogrammet, heraf to fuldført på nuværende tidspunkt. Alle studerende er blevet undervist både teoretisk og praktisk i forskningsmetode og akutmedicin af anerkendte forskere og læger i Boston og har aktivt deltaget samt videreformidlet denne viden til de respektive forskningscentre og studenterorganisationer i Danmark. Vi mener derfor, at de valgte aktiviteter er optimale for at nå de tredelte formål.