Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Albus Festival og læselyst

Aarhus Kommunes Biblioteker

Om donationen

Undersøgelser viser, at 15 pct. af de danske 4. klasseelever læser på et lavt niveau, og at 11 pct. ligger på et meget lavt niveau. Derfor vil Aarhus Kommunes Biblioteker med denne donation motivere børnene og skabe øget læselyst gennem tre læselystkoncepter. Idéen udspringer af Albus Festival for Børnelitteratur, der er stærkt forankret i Aarhus Kommunes Biblioteker, og koncepterne er allerede testet og skal nu videreudvikles og udbredes. Børnene skal bl.a. dyste i viden om litteratur, deltage i læse-bootcamps, og børne-læseambassadører skal inspirere andre børn til at kaste sig over bøgerne. Ambitionen er, at læseglæden skal medvirke til at løfte børnenes læsekompetencer.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Kommunes Biblioteker
Støttet beløb
450.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle tre læselystkoncepter har vist sig at have stor værdi for bibliotekernes arbejde med læselyst, og der er ledelsesopbakning til at fortsætte med koncepterne og afsætte ressourcer til det. Der er desuden et bredt felt af medarbejdere, der arbejder med koncepterne, så de ikke er afhængige af enkeltpersoner. Vi har indgået samarbejde med centralbiblioteket om yderligere udbredelse af Hvem vil være litterær, og Læsebootcamp er kommet på bibliotekernes 'Læsesporet' - en platform for videndeling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
To af de tre koncepter lykkedes i meget høj grad, Hvem vil være litterær og Læsebootcamps. Læseambassadører blev på grund af corona sværere at udvikle, da det kræver de personlige møder for at skabe en relation til gruppen af børn. Desuden var skolerne svære at få i tale under nedlukningen. Både Hvem vil være litterær og Læsebootcamp udviklede sig og viste sig værdifulde i en tid med corona - selvom begge koncepter skulle gentænkes undervejs. Desuden var der stort medejerskab i alle koncepter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona udfordrede nogle af aktiviteterne og vi var nødt til at sadle om undervejs. Især var det svært at rekruttere nye læseambassadører i en tid med nedlukning, hvor skolerne havde nok at gøre med restriktioner og online undervisning. Hvem vil være litterær blev i 2020 afholdt digitalt - heldigvis med stor opbakning. Læsebootcamps blev afholdt som intime møder mellem én klasse og en forfatter, og vi lagde ekstra ressourcer i - de kunne evt. være afholdt digitalt for at få flere med.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start