Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Alle Børn Cykler

Cyklistforbundet

Om donationen

Midlerne går til Alle Børn Cykler-kampagnen, der hvert år siden 2009 har fået landets skoleelever til at konkurrere om, hvilken klasse der cykler flest dage til og fra skole i løbet af en to-ugers periode. Cykling i hverdagen bidrager til fysisk aktivitet, og har man fra barnsben lært, at cyklen er det naturlige og trygge valg, er man mere tilbøjelig til at vælge cyklen som voksen. Mange lande kigger mod Danmark på vores unikke cykelkultur, men den er – bortset fra i de største byer – under stærkt pres. Længere skoleveje på grund af skolesammenlægninger og en travl hverdag i familierne betyder, at børn ofte transporteres til og fra skole i bil. I 1990’erne cyklede 7 ud af 10 børn til skole. I dag er det kun knap 5 ud af 10 børn. Donationen skal bruges til at fortsætte Alle Børn Cykler-kampagnen i 2018 og til at videreudvikle kampagnen med nye aktiviteter.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Cyklistforbundet
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gentagne undersøgelser foretaget af kampagnens effekter viser at adfærdsædringerne i transportadfærd forstætter for en betydelig del af de deltagende elever.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi ikke opnåede fuld finansiering til indholdet som beskrevet i ansøgningen, men kun til gennemførelsen af kampagnen på niveau med tidligere år, var der aktiviteter som beskrevet ovenfor vi ikke udførte, herunder udbvikling af nyt website. Men mere end 116.000 deltagende elver, og over 50 nomineringer til Årets Cykelskole, blev det overordnede mål med at styrke den danske børnecykelkultur indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve kampagnens omdrejningspunkt, nemlig konkurrencen om præmier blandt de deltagende klasser, var fortsat meget populært, ligesom Årets Cykelskole var med til at sætte fokus på hvordan man som skole kan arbejde aktivt med at understøtte cyklende elever. Til gengæld kunne man med fordel have gjort en større indsats for at inddrage forældrene i kampagnen, da deres rolle i forhold til at påvirke børns adfærd er væsentlig større end lærernes.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet