Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Alle unge med

Foreningen FISKEN

Om donationen

Foreningen FISKEN arbejder på at tilbyde udsatte unge personlig hjælp til at søge, få og fastholde et fritidsjob – og på den måde få en god start på arbejdslivet. Foreningen FISKEN er et åbent og gratis tilbud for unge i alderen 13-24 år og har kontakt til en målgruppe, som det offentlige system ikke har fat i. Der er stor efterspørgsel fra unge, der gerne vil have hjælp til at få et fritidsjob. Denne donation går derfor til at udvide tilbuddet til at gælde for flere unge. De unge, som opsøger FISKEN, har i vid udstrækning faglige udfordringer, mange kæmper også med psykisk sårbarhed, opmærksomhedsforstyrrelser, svære familieforhold, ensomhed eller misbrug. For den enkelte unge er et fritidsjob med til at give øget selvværd, styrkede kompetencer samt forbedre den unges evne og lyst til at gå i skole. Aktiviteterne omfatter oplæg på skoler og ungdomsinstitutioner, samtaleforløb, workshops for virksomheder og temaaftener om fritidsjob.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen FISKEN
Støttet beløb
2.342.957 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkes med at skabe et stærkere finansielt fundament samt udvide vores samarbejder. FISKEN modtager et tilskud fra Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning. I det mindre har vi været (ubetalt) partner i Gentofte Kommunes ungdomsskoles fritidsjobindsats. Hensigten er at udvide dette til et betalt samarbejde samt udbrede til flere kommuner. Vores virksomhedsrettede indsats skal opkvalificeres, hvilket af samme årsag er et grundelement i den nye projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
FISKEN har godt fat i de unge. Den væsentligste målsætning for FISKEN er, at de unge klædes på til at forstå regler, arbejdspladskultur m.v., så de står mere ligeværdigt med jævnaldrende. For mange unge er opkvalificeringen også resulteret i et job (se vedhæftning). Vi har afholdt efterspurgte joboplæg på skoler, hvor mere end 1100 elever har deltaget. Antallet af jobformidlinger er lavere end målsat, hvilket hovedsageligt skyldes de stadig mere komplekse udfordringer, de unge oplever i dag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fritidsjobvejledning og joboplæg på udd.institutioner har fungeret optimalt. De sociale temaaftener bør udvikles, da vi oplevede, at de unge primært var interesserede i det jobrettede element, mens den sociale del var mindre efterspurgt. Vi vil fremadrettet fokusere på færre, men større virksomhedssamarbejder for at finde virksomheder med kapacitet og ressourcer til at ansætte unge med komplekse udfordringer. Det gør det muligt at hjælpe virksomhederne yderligere med ansættelse og oplæring.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start