Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Alliancen mod mobning

Mary Fonden

Om donationen

Denne donation går til at sætte kommuner og skoler i stand til at sikre alle børn en tryg skolegang uden mobning. Det skal ske gennem udarbejdelse af et modul til at hjælpe skolerne med at kortlægge deres trivselsarbejde og udpege, hvor de kan forbedre indsatsen samt hvordan det oversættes til handlinger i klasseværelset. Projektet vil involvere 65 skoler. Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår er gået sammen i Alliancen mod mobning for at stoppe mobning i skolen. Inspireret af internationale erfaringer med at involvere alle aktører i og omkring skolen (whole school approach) vil Alliancen mod mobning udarbejde et helskoleprogram, der skal sætte aktørerne i stand til systematisk at identificere, analysere, forebygge og håndtere mobning.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mary Fonden
Støttet beløb
4.931.250 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har etableret et uddannelseskorps med seks eksterne konsulenter, som varetager skoleforløb på lige fod med Skolestyrkens fagpersoner. I den første projektperiode, har det primært været muligt at opnå forankring på skole- og klasseniveau. Her understøtter hjemmesiden også forankringen af Skolestyrken på den enkelte skole. Forløbet afsluttes også med et møde med ledelsen omhandlende forankring og det skolens videre arbejde. Involvering af kommuner er udskudt til kommende projektperiode.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I programmets udviklings- og pilotfase har 7 skoler i 3 kommuner (Billund, København og Brøndby) været involveret, hvilket indfrier målsætningen om involvering af skoler i udviklings- samt pilotfasen. I den seneste periode er implementeringsfasen gennemført på 18 skoler fra yderligere 8 kommuner. Samlet er målsætningen om involvering af minimum 10 forskellige kommuner realiseret. Coronasituationen har betydet, at målet for første projektperiode om at nå 40 skoler ikke er blevet fuldt realiseret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig rigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte skoles aktuelle situation. På baggrund af en indledende researchfase, har vi løbende justeret projektindhold og udviklet en model for kortlægning af skolens eksisterende indsatser og aktiviteter. Data samles så det er muligt at analysere alle kortlægningsdata fra hver skole i ét digitalt system. Værktøjskataloget er erstattet af et værktøj med tilhørende proces for indsamling af viden om elevrådets perspektiv på skolens trivsel.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start