Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ambulant rådgivning

Fonden GRO

Om donationen

Med donationen kan Fonden Gro fortsætte tilbuddet om anonym ambulant rådgivning til volds- og kriseramte kvinder i alderen 18-65 år og deres børn. Volden isolerer ofte kvinderne fra et fællesskab og et netværk, hvormed de står med følelsen af at være helt alene og ydermere forkerte – at det er deres egen skyld, volden opstår. Derfor er formålet at hjælpe kvinderne til at se deres handlemuligheder og styrker, så de i sidste ende føler sig klar til at bryde med den voldelige relation.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Fonden GRO
Støttet beløb
50.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pt stadig et kørende projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået en del henvendelser til Rådgivningen her den seneste tid, og ved hjælp af bl.a. jeres donation har det været muligt at afsætte ressourcer til den ambulante rådgivning, så kvinderne har kunne modtage støtte og vejledning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle