Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Anbragtes plads i fællesskabet

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Psykisk mistrivsel blandt unge, som er anbragt på døgninstitutioner, er alarmerende højt. Tæt på halvdelen af de anbragte unge har en psykiatrisk diagnose allerede som 19-årige, og hele 28 pct. af dem har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord. Ungdommens Røde Kors har gode erfaringer fra deres caféer på døgninstitutioner, hvor de frivillige skaber et nødvendigt pusterum, og hvor den unge kan føle sig normal og spejle sig i andre ligesindede. Med donationen kan Ungdommens Røde Kors fortsætte to Ungecaféer, åbne fem nye og udvikle og opstarte ca. 30 mentorforløb for unge, der har særlige behov.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
1.198.639 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mentorordningen kræver konsistent og tæt støtte. Samarbejdspartnere skal holdes orienterede om igangværende forløb og mindes om at henvise løbende. Mentorordningen overgår til en anden bevilling efter endt bevillingsperiode og fokus bliver udelukkende studiestøtte pba. vores erfaringer. I forhold til forankring af caféerne er vi blevet bevidste om, at det kræver vedholdende sekretariatssupport af både frivillige og døgninstitutionens personale at opretholde aktiviteterne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mentorordning: URK har fået 20 unge henvist og igangsat alle i mentorforløb. Det var vanskeligt for URK at få tovholderne til at henvise unge og rekrutteringen af mentorer lykkedes først efter sommer 2022. Vi har uddannet 30 mentorer. Ungecaféer: Vi har åbnet fem nye caféer og understøttet fire eksisterende. Til evalueringsmøder fortæller personale og frivillige at de ser en stor udvikling hos de unge ift. deres sociale kompetencer og selvtillid i sociale sammenhænge. Se desuden bilag 1.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge har i høj grad efterspurgt hjælp til studieafklaring, -teknik eller -støtte. Der har ikke været stor interesse for at opbygge en tæt relation til mentor. Forløbene var derfor også af kortere varighed - typisk op til en eksamen. Ordet mentor kan med fordel udskiftes, da det lyder "kommunalt". Vi har lært, at aktiviteterne, som tilbydes i ungecaféen, skal være fleksible og rumme de unges forskellige behov. Samtidig er det vigtigt, at de frivillige er klar til at følge de unges ønsker.