Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Anden generations kognitiv adfærdsterapi mod depression

Københavns Universitet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
85.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at skabe samarbejde mellem institut for psykologi og region hovedstaden psykiatri

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført. Der blev rekrutteret i alt 131 patienter med depression med et frafald på 18%. Vi fandt at ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi (RFKAT) var mere effektiv end traditionel kognitv adfærdsterapi til behandling ad depression. Dette har ført til udgivelsen af en dansk behandlingsmanual til gruppeforløb med rumination-fokuseret kognitiv adfærdsterapi, som kan sælges af Hans Reitzel. Desuden bliver tilbydes behandlingen nu i udvalgte psykitriske ambulatorier, bla. på Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Nordsjælland, samt i modificeret form til dobbeltdiagnoser på Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling på Stolpegård i Gentofte. Patienter i Region Hovedstaden Psykiatri (RHP) for således allerede gavn af dette ny behandlingsprogram. Da behandlingen bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi, som er udbredt i RHP kan medarbejdere nemt efteruddannes i dette behandlingsprogram og vi arbejder pt på at oprette en kort uddannelse, der kan opkvalificeret behandlere til anvendelse af RFKAT. Projektet har vundet en række nationale og internationale priser, bl.a. bedste forskningsprojekt (med direkte relevns for patientbehandlingen) på Regionhovedstanden Psykiatri forskningsdag (København, 2016), Elsie Ramos Poster Award Association of Behavioral and Cognitive Therapies (New York, 2017), Best Poster Award at Conference on Transdiagnostic Approaches to Mental Health (Cambridge, 2018).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne med fordel have søgt midler til ansættelse af mere personale og evt studenter medarbejdere. Projektet har kun haft en Ph.d. studerende (undertegnede) tilknyttet