Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Angst og depression - online

Komiteen for Sundhedsoplysning

Om donationen

227.000 voksne danskere lider af angst og/eller depression. Det koster årligt samfundet 2,2 mia. kr. i behandlingsudgifter og 11,7 mia. kr. i tabt produktion. De to sygdomme har således alvorlige konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression, der er støttet af TrygFonden, har vist gode effekter hos deltagerne i forhold til at lære at håndtere de udfordringer i hverdagen, som deres sygdomme medfører. Med denne donation vil Komiteen for Sundhedsoplysning udvikle en onlinebaseret udgave af patientuddannelsen LÆR AT TACKLE, som forhåbentligt kan hjælpe de patienter, der på grund af deres sygdom isolerer sig eller af andre årsager ikke ønsker at deltage i et fysisk gruppeforløb.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Komiteen for Sundhedsoplysning
Støttet beløb
3.999.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Komiteen for Sundhedsoplysnings ambitioner ved projektets opstart var, at projektet skulle udbredes til mindst 40 kommuner. Ved projektets afslutning ved udgangen af 2019 har 41 kommuner haft en eller flere borgere med på et onlinekursus. Derudover har en række, hovedsageligt mindre, kommuner aktivt meldt deres interesse i projektet, men uden endnu at have rekrutteret en borger til kurset. LÆR AT TACKLE angst og depression – online er en tilføjes til rækken af kurser, som kommunerne har abonnement på via Komiteen for Sundhedsoplysning. Fordi kommunerne ikke skal samle kursister til et helt kursus, men kan rekruttere enkelte borgere til kurser, der dækker hele landet, er onlinekurset et fleksibelt tilbud, som kommunerne kan benytte efter behov. Derfor er der også stor forskel på, hvordan det nye onlinekursus er forankret i den enkelte kommune, men både kommunerne der har rekrutteret mange borgere og kommuner, der kun har rekrutteret enkelte borgere, har givet udtryk for, at det vigtigt at have et fleksibelt tilbud til de borgere, der ikke er i stand til at deltage på de fysiske kurser i kommunen. I 2019 har vi i samarbejde med udvalgte kommuner afprøvet forskellige modeller for, hvordan onlinekurset kan spille ind de forskellige behov, som kommunerne har. Et eksempel på dette er i Næstved Kommune, der har udbudt onlinekurset i samarbejde med Zealand Business College. Her kunne eleverne vælge at deltage hjemmefra, eller de kunne møde op på skolen og sidde i små grupper og følge undervisningen på computere, som skolen stillede til rådighed. Erfaringerne fra Næstved og andre kommuner viser, at det blandt de yngre deltagere på kurset kan være positivt at blande forløbet, så det består af online undervisning knyttet sammen med en fysisk gruppe, der er med til at fastholde deltagelsen og skabe et socialt element.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets overordnede mål var at udvikle, afprøve og evaluere onlineindsatsen samt udbrede den i mindst 40 danske kommuner. Med LÆR AT TACKLE angst og depression – online har vi udviklet et onlinekursus, der gør det nemt for borgere at følge et 6-ugers kursus, selvom de har så svære symptomer, at de ikke er i stand til at deltage i almindeligt fysisk kursus. Et centralt element ved de fysiske LÆR AT TACKLE-kurser er, at de bygger på rollemodelprincippet og derfor styres af instruktører, der selv lider af langvarige helbredsproblemer. Et af succeskriterierne for onlinekurset har derfor været, at det skal kunne favne dette element, så det ikke er et kursus, der kun består af indhold, som deltagerne selv er ansvarlige for at klikke igennem. Undervejs i projektperioden er derfor blevet uddannet 10 instruktører til at undervise på kurset. Fem instruktører er rekrutteret fra Komiteen for Sundhedsoplysnings eksterne gruppe af masterinstruktører, mens fem instruktører er uddannet blandt medarbejdere i Komiteen for Sundhedsoplysning. Alle instruktører har været gennem en instruktøruddannelse, hvor de er blevet klædt på til at undervise på en online platform. Kursusplatform, undervisningsindhold og instruktørmanualer er løbende blevet tilpasset ud fra brugertest og pilotafprøvningen. 270 borgere fra 41 kommuner har gennemført onlinekurset i løbet af projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere af de valgte aktiviteter i projektet har været afgørende for fremdriften af udviklingen og udbredelsen. Især tidlige brugertests, hvor elementer af kurset blev testet af på den primære målgruppe, var vigtig for at sætte den rigtige retning for udviklingsfasen. Senere hen har kommunikationsaktiviteter været vigtige for udbredelsen af projektet til kommunerne. Kommunikationsaktiviteterne tæller både guides og manualer, som er blevet sendt ud til kommunerne, men også online webinarer, hvor de kommunale koordinatorer har kunne opleve, hvordan onlinekurset er bygget op, inden de selv skulle ud og rekruttere deltagere til kurserne. Set i bakspejlet, kunne vi med fordel have prioriteret disse aktiviteter tidligere i processen, så kommunerne var blevet klædt bedre på til rekrutteringen allerede i udviklingsfasen. Dette kunne have givet en flere deltagere på pilotkurserne. Endelig har udvælgelsen og uddannelsen af instruktører til onlinekurserne været vigtig. I alt er blevet udannet 10 instruktører, som er blevet udvalgt på baggrund af deres evner til at formidle indhold online. Alle ti instruktører er allerede undervisere på de fysiske LÆR AT TACKLE-kurser, og fokus i uddannelsen til onlineinstruktør har derfor været på, hvordan man helt praktisk styrer undervisningen, hvordan man sørger for at inddrage kursisterne mest hensigtsmæssigt, og hvordan man bedst muligt ”brænder igennem”, når undervisningen foregår bag en skærm.