Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Antibulli Svømning

Mary Fonden

Om donationen

Donationen går til styrkelse af det gode børnefællesskab og forebyggelse af eksklusion og mobning i svømmeklubber. For at fremme en sund klubkultur, hvor der er plads til alle børn, skal trænere og forældre støtte børnene i at være gode holdkammerater til træning og ved konkurrencer. Som led i projekt antibulli-svømning vil klubberne få adgang til øvelser i og udenfor bassinet, forældreaktiviteter samt viden om mobning. Projektet udvikles i fem pilotklubber og udbredes senere til 50 svømmeklubber over hele landet. Sideløbende med Antibulli Svømning vil en generisk model blive udviklet, så andre forbund kan udvikle Antibulli til deres sportsgren.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mary Fonden
Støttet beløb
1.295.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring af projektet har, som tidligere nævnt, været vanskeliggjort betydeligt grundet Covid-19. På den baggrund har svømmeklubberne ikke været motiverede for at tage nye tiltag til sig i samme grad som normalt. Dog er der en positiv forventning om, at flere klubber vil engagere sig fremadrettet. Vedhæftede pixi-publikation er udarbejdet til dette formål. Det er fortsat en ambition at inkludere Antibulli Svømning i træneruddannelserne, og SVØM Danmark vil arbejde videre på at opnå dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet mellem Mary Fonden og SVØM Danmark, har fungeret rigtig godt. Projektets udbredelse har dog været særdeles vanskeliggjort af Covid-19. SVØM Danmark har nu overtaget den videre udbredelse af projektet, og arbejder efter en aftalt implementeringsplan. Da Antibulli Svømning er gratis og frit tilgængeligt er det vanskeligt at måle direkte på kendskabet blandt de danske svømmeklubber, men med afsæt i nedenstående evaluering, er det vores vurdering, at projektets mål er blevet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indholdet i Antibulli Svømning er baseret på trivselsfremmende aktiviteter kombineret med konkrete øvelser og aktiviteter fra svømmeverdenen. Det er vores vurdering, at materialets udformning, har bidraget til vores målsætning om at udforme et materiale med høj tilfredshed i målgruppen, og som løbende bliver anvendt i klubberne. (jf. evalueringsrapport) Et opmærksomhedspunkt fremadrettet kunne være at sikre, at alle nye øvelser varieres, så de rammer den relativt brede børnemålgruppe 6-12 år.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start