Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Anton og Sukkerdillen

Komiteen for Sundhedsoplysning

Om donationen

Undersøgelser foretaget af Fødevarestyrelsen viser, at seks ud af ti danske børn får for meget sukker, og tidligere års fald i forekomsten af caries blandt børn i femårs-alderen er de seneste år stagneret. Målet med dette projekt, Anton og Sukkerdillen, er at skabe gode vaner, hvor det bliver helt naturligt for børn og deres forældre at begrænse sukkerindtaget til to dage om ugen for at passe godt på tænderne. Projektet går ud på, at der vil blive skabt en historie om en slikmundet krokodille (Sukkerdillen), der har mistet alle tænderne grundet sukker. Dens hjælper, femårige Anton, lærer dog Sukkerdillen at begrænse sukkerindtaget til weekenden og lærer den vigtigheden af at børste tænder, hvorefter Sukkerdillens tænder vokser ud igen. Historien vil blive fortalt i en bog, der udleveres hos tandlægen. Bogen vil også indeholde sjove øvelser og forklaringer om, hvad huller i tænderne er. Derudover vil børnene modtage en tandbørste med Sukkerdillen på. Projektet skal fungere som et pilotprojekt i Region Sjælland, som er den region i landet med den næst dårligste tandsundhed. I de sjællandske kommuner er der både børn med god tandsundhed og børn med dårlig tandsundhed, hvilket giver gode muligheder for evaluering af indsatsen. Denne donation går således til udvikling og distribution af materialer til pilotprojektet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Komiteen for Sundhedsoplysning
Støttet beløb
800.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med projektet har været at pilotafprøve materialer med afsæt i historien om Anton og Sukkerdillen for at afdække og indhente erfaringer på behov, muligheder og barriere for at understøtte børn i 5-års alderen og deres forældre i at etablere sunde vaner og rutiner for sukkerforbrug og tandbørstning. Forudsætningen for en eventuel forankring vil være, at materialet i første omgang udbredes på nationalt plan. Det vil kræve en yderligere bevilling. I forlængelse af evalueringen i pilotkommunerne er der foretaget en vidensindsamling og behovsafdækning i en række yderligere kommuner på landsplan. Her har flere kommuner tilkendegivet, at de er villige til både at arbejde med og betale for materialet om Anton og Sukkerdillen, ifald det bliver gjort tilgængeligt på landsplan.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fra vores evaluering ved vi at langt størstedelen af de adspurgte forældre og børn synes at historien var god og sjov. På baggrund af bogens budskab om et 5:2 princip meldte flere forældre tilbage om et øget fokus på sukkerindtag i familien og særligt ift. indtag af ”skjult sukker” i fx figenstænger og morgenmadsprodukter. Her var bogen en øjenåbner for mange familier. Materialet med Anton og Sukkerdillen havde også hjulpet flere familier ift. tandbørstning hos barnet, hvor flere fortalte at dette var blevet nemmere og at der nu både kunne børstes grundigere og i længere tid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I det gennemførte projekt er materialeporteføljen tilpasset en donation, der er mindre end i det beskrevne indhold. Det har bl.a. betydet, at teatret er skåret fra jf. revideret projektplan, der er godkendt 13. september 2017. I det reviderede projekt er der udviklet og afprøvet en illustreret børnebog som et redskab til at fremme tandsundheden og hjælpe sukkervanerne i en mere fornuftig retning hos 5-årige børn og ikke mindste deres familier. Ud over historien om Anton og Sukkerdillen rummer bogen gode råd til at modstå lækkersult, en vejledning i tandbørstning og sunde alternativ til sukkersnacks. Endelig består materialepakken også af en særlig Sukkerdille-tandbørste og et klistermærke med tandbørstevejledningen fra bogen, som fx kan klistres op hjemme på familiens badeværelsespejl. På baggrund af pilotprojektet peger meget i retning af at det udviklede materiale kunne suppleres af: • et samlet digitalt univers for Anton og Sukkerdillen med udgangspunkt i en web-app • en Anton og Sukkerdillen tegnefilm • flere små Youtube-klip på nemt dansk • en lydbog med fortællingen • undervisningsmateriale om sukker og tænder til brug i institutioner. Derudover peger erfaringerne på forskellige konkrete materialer, som kan bidrage til at styrke implementering og anvendelse af materialet i tandplejen: • introark om projektet og dets formål samt en manual til journalisering • vejledningen til kostsamtale med afsæt i principperne fra Anton og Sukkerdillen. Endelig kan vi på baggrund af pilotprojektet konkludere at den medfølgende tandbørste, ikke behøver at indgå i en national udbredelse, da tandplejen ofte selv har en tandbørste, de foretrækker at udlevere.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet