Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Arbejdsmarkedsprojekt

Gallo Huset

Om donationen

Gallo Huset i Aarhus formidler bl.a. job med løntilskud til socialt udsatte og psykisk sårbare. Gallo Kaffebar ligger sammen med Gallo Huset og er en socialøkonomisk virksomhed, som fungerer som en almindelig kaffebar. Kaffebaren drives af folk i løntilskud, førtidspensionister i skånejobs og frivillige. Donationen går til at ansætte en cafébestyrer, som skal lede kaffebaren og oplære nye psykisk syge og psykisk sårbare mennesker i praktikforløb, så endnu flere psykisk sårbare kan komme i beskæftigelse.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Gallo Huset
Støttet beløb
320.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere af deltagerne som har valgt at blive i huset som frivillige er i stand til oplære andre nye. Det opfylder vores ønske om at gennemføre peer til peer oplæring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet flere omstændigheder bl.a. COVID-19 , har tilslutningen til projektet ikke været lige så stor som ønsket. Forløbene har i større grad været individuelle og deltagerne der har derfor fået større udbytte af projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til vores ansøgning, valgte vi at gennemføre mange af oplæringstiltagene individuelt i huset for at begrænse smitterisiko. At samle flere funktioner hos cafébestyreren viste sig at være fordelagtigt .