Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Arrangementer for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri i Silkeborg arbejder for at skabe et bedre liv for psykisk syge og deres pårørende. Det er belastende og stressende at være pårørende til en psykisk syg, og foreningen har modtaget en donation til cafémøder for pårørende samt en foredragsrække. Foredrag og cafémøder kan bidrage til at give den enkelte pårørende bedre muligheder for at håndtere oplevelser med psykisk sygdom.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
79.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cafemøderne er godt forankret og en vigtig del af vores arbejde, men vi mangler nok at få de pårørende til at mødes i forskellige netværksgrupper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes i høj grad målene for vores projekt blev indfriet, da vi i gennemsnit havde 16 deltagere til vores cafemøder og 110 fremmødte til foredragene. Flere af dem er gengangere men der er også kommet nye til. Deltagerne udtrykker tilfredshed med arrangementerne og opfatter pårørendecafeen som et trygt og rart sted at være. Vi har dog været nødt til at strække projektet over længere tid end oprindelig forventet pga corona og de indskrænkninger det har medført.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle gange var der for mange til cafemøderne. Her kunne vi blive bedre til at dele gruppen op den sidste del aftenen, hvis vi havde personer nok til at lede grupperne. Vi har også drøftet, om vi skulle tilbyde faste samtalegrupper på ca. 6 personer.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv