Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asfaltliga 2.0

OMBOLD

Om donationen

Denne donation går til et fodboldkoncept målrettet udsatte borgere, der kæmper med misbrug, psykisk sårbarhed og social isolation. Det er samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger organiserede idrætsforeninger. Projektet er en videreudvikling af AsfaltLigaen – de udsattes svar på Superligaen - i de fire byer Aarhus, Næstved, Odense og København. Erfaringerne herfra skal bruges til videreudvikling og til forankring af samarbejdet med de fire kommuner. Planen er, at projektet skal kobles tættere på den kommunale forvaltning, og at samarbejdet med lokale frivillige aktører styrkes.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
OMBOLD
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
AsfaltLigaen er forankret i København og Aarhus. I Odense og Næstved er der ikke forankret en AsfaltLiga men derimod ugentlige træninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I København og Aarhus er det lykkedes at etablere en AsfaltLiga, som er politisk forankret og fremtidig finansieret. Det er dog ikke lykkedes at etablere og forankre AsfaltLigaer i Næstved og Odense, men derimod ugentlige træninger, der fortsætter (se evaluering for uddybning).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Organiseringen af lokale idrætskonsulenter skulle have været mere i fokus i opstartsperioden (se anbefalinger i evalueringen)

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start