Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Astma og fysisk aktivitet

Bispebjeg Hospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekten af fysisk aktivitet på astma. Ved at udsætte ellers utrænede astmatikere for regelmæssig træning, skal det undersøges, om det er muligt at reducere deres forbrug af astmamedicin, mens de bevarer samme kontrol over sygdommen som tidligere. Det vil samtidig blive undersøgt, om indsatsen har positiv effekt på livskvalitet, kondition og en række forhold, der bl.a. modvirker udvikling af andre kroniske sygdomme såsom diabetes. Undersøgelsen vil blive gennemført som et lodtrækningsforsøg med 150 patienter. Projektet foregår i tæt samarbejde med hospitalets afdeling for Fysioterapi, som er en væsentlig spiller, hvis træning i fremtiden skal implementeres som en non-farmakologisk behandling af astma. Til brug for projektet er der allerede udviklet et omfattende måleprogram, så projektet også kan give viden om de mekanismer, der ligger bag den eventuelle effekt af fysisk træning hos astmapatienter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Bispebjeg Hospital
Støttet beløb
445.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Analysen af resultaterne er kun lige udført, og alle analyser er endnu ikke afsluttet. Derfor er det svært at spekulere i hvorledes projektet forankres.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har rekrutteret 150/150 deltagere og 129/150 har gennemført vores intervention. 121/150 har yderligere gennemført 6 måneders follow-up.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rigtig mange punkter er lykkedes som vi håbede ift. at lave et studie af høj kvalitet. Man kan altid diskutere om algoritmen for op- og nedjustering kunne ændres, eller de præ-definerede behandlingstrin kunne være anderledes. Der er for og imod, men vi er godt tilfredse og stolte af studiet overordnet.