Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Astmalejren Luftballonen

Astma-Allergi Foreningen

Om donationen

Denne donation går til Luftballonen, som er et sommerprojekt for børn og unge mellem 9 og 17 år med astma og overfølsomhedssygdomme. Mange børn med disse sygdomme ser sig ofte nødsaget til at melde fra, når der foregår sports- og friluftsaktiviteter sammen med raske jævnaldrende i deres nærområde. Målet med dette projekt er derfor med målrettet undervisning at klæde deltagerne bedre på til at klare hverdagen med deres kroniske handicap. Undervisningen omfatter bl.a. korrekt og fornuftig brug af medicin, vejrtræknings- og afspændingsøvelser, og hvad der kan forværre sygdommen, fx tobaksrygning, parfume, pelsdyr mm. Gennem aktiv leg, sportslige og fysisk hårde aktiviteter og ikke mindst samvær med ligesindede får deltagerne også flyttet deres grænser for, hvad de kan med deres sygdom, ligesom projektet hjælper deltagerne med at øge deres sociale kontakt og generelt være mere åbne og kommunikerende omkring deres sygdom.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Astma-Allergi Foreningen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Luftballonen får stor opbakning blandt de familier der har deltaget, og ikke mindst blandt fagpersoner som læger og sygeplejersker i hele landet, der kraftigt opfordrer berørte familier til at søge med på kurset. Vi kan konstatere at virkeligheden og dagligdagen blandt målgruppen har ændret sig gennem årene, og de økonomiske forhold i kombination med ændrede familiemønstre har gjort, at vi til stadighed har tilpasset projektet. Luftballonen har altid været et non-profit projekt, og vi må konstatere at det også har betydet at der ikke har været mulighed for at satse langsigtet og f. eks. satset på et fast kursussted for børn og unge med astma, allergi, eksem og anden kronisk lungehandicap. Det er fremadrettet Luftballonens ønske og mål at: - skaffe økonomiske midler til at etablere et fast kursussted med plads til 125 personer ad gangen. - indgå i et Nordisk samarbejde om udveksling af unge med kronisk lungehandicap. - skaffe økonomisk mulighed for en større indsats i medierne og blandt fagpersonale. - skaffe mulighed og baggrund for en evidensbaseret undersøgelse af at Luftballonens koncept for patientundervisning giver mere tryghed for kroniske lungepatienter end de etablerede tilbud i den primære sundhedssektor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evaluering fra vores terapeutiske personale sammenholdt med deltagernes besvarelser (se bilag Q.15,Q.17 og Q.19) viser at vores målsætning om tryghed ved egenmedicinering samt et bedre grundlag for at kunne fungere med et kronisk handicap som astma og eksem, er opfyldt. Besvarelserne i bilag Q. 20, Q. 21, Q. 22 angiver også at 70-90% af deltagerne har lært nogle væsentlige ting som de kan bruge i deres hverdag. At forældrene også har registreret forbedringer og positive ændringer hos deres børn (Se bilag Q. 33) underbygger nødvendigheden af Luftballonens indsats. Vi har ikke spurgt ind til hvad det betyder for den enkelte at være med at yde en frivillig indsats for kronisk syge. Men det faktum at mere end 60% af vores frivillige er gengangere – flere med 10 års jubilæum, sammenholdt med at der hvert år tilknyttes flere og flere tidligere deltagere som voksne frivillige, viser at Luftballonen også er med til at få unge mennesker tilknyttet frivilligt socialt arbejde. Bilag: Q. 15 (Tilfredshed Astmaundervisning) Q. 17 (Tilfredshed fysioterapi) Q. 19 (Tilfredshed eksemskole) Q. 20 (lære efter bevægelse) Q. 21 (lære om astma, allergi eller eksem - efter ophold) Q. 22 (bedre tackle astma, allergi eller eksem efter ophold) Q. 23 (lyst til at dyrke motion) Q. 33 (forældrekommentarer)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Luftballonen anvender Sundhedsstyrelsens anbefalinger for patientuddannelse i kombination med de lægefaglige kompetencer fra Allergiklinikken på Herlev Hospital. Vi kan bekræfte at indholdet med astmaskole, fysioterapeutiske øvelser og eksemskole, kombineret med fysisk træning, lungefunktionstræning og personlig medicinering – alt i kombination med et stort socialt indhold, var og er den helt rigtige kombination til at ramme den aldersgruppe som vi beskæftiger os med. Kunne man med fordel have gjort noget anderledes? Luftballonen har gennem de sidste 5 år oplevet en nedgang i antallet af deltagere fra ca. 60 til nu ca. 45. Vi har prøvet at analysere baggrunden herfor, og har følgende forklaring. - Tidligere varede campen 14 dage og i 2016 varede den 12 dage. Tilbagemeldinger fra forældrene fortæller os at det er meget svært at kombinere et familieliv som vi ser i dag med mindre faste og flere brudte familier, hvor det er et problem at fordele børnenes tid til alles tilfredshed med et 2 ugers lejrophold i sommerferien. Vi vil fremadrettet satse på at arrangere campen, så den varer 8 dage. - Vi har besluttet at fastholde de overordnede mål og det terapeutiske indhold, da det modsvarer Sundhedsstyrelsens ønske til patientuddannelse. Der bliver i stedet reduceret i oplevelser uden for lejren, ligesom programmet komprimeres. - Vi kunne vælge at leje os ind på skoler eller kursussteder og overnatte i værelser med faste senge. Dette vil helt sikkert tiltale en stor gruppe ansøgere, men samtidig ændre Luftballonens koncept så væsentligt, at denne løsning p.t. er fravalgt. - I år havde vi som surprise inviteret Silas Holst til at komme og fortælle om mobning, da vi fra tidligere års undersøgelser har kendskab til, at flere end 50% af deltagerne har været udsat for mobning – enten i skolen eller i deres fritidsliv. Børnene var meget optaget af Silas´ indlæg. De frivillige som var tilknyttet den yngste gruppe har efterfølgende givet udtryk for, at de gerne ville have været bedre forberedte på at tackle de reaktioner som nogle af deltagerne havde efterfølgende. I 2017 planlægger vi at øge fokus på mobning via uddannelsesforløbet for de frivillige.