Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylcentre som lokal ressource

Jammerbugt Asylafdeling

Om donationen

Det stigende antal asylansøgere øger presset på det eksisterende asylsystem. I Jammerbugt Asylafdeling har man udvidet fra 5 til 18 centre. Samtidig viser undersøgelser, at danskernes kontakt med flygtninge, indvandrere og asylansøgere er stærkt faldende. Holdningerne til etableringen af asylcentrene er mange og spænder lige fra skepsis, protester og utryghed til nysgerrighed og glæde ved lokale arbejdspladser og nye borgere. Formålet med dette projekt er at imødekomme lokalbefolkningen, styrke interaktionen samt minimere utryghed og modvilje gennem inklusionsfremmende aktiviteter. Projektet vil tage udgangspunkt i ’best practice’-metoder fra asylcentre landet over for at udvikle viden om relationerne mellem asylansøgere, centre og lokale beboere. Målet er at understøtte tryghed og gensidig frivillighed mellem asylcentre, asylansøgere og lokalsamfundet, så centrene bliver en ressource i samfundet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Jammerbugt Asylafdeling
Støttet beløb
302.358 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet det frivillige sociale arbejde ved at skabe en ny organisering for frivilligarbejdet. Det frivillige arbejde på centrene er organiseret efter en foreningsmodel således at de frivillige på centrene er tilknyttet udvalg efter aktiviteter og samles i et overordnet udvalg for de enkelte centre. Vi har ansat en frivilligkoordinator som arbejder professionelt med at sikre kvaliteten i det frivillige arbejde blandt andet igennem kurser, supervision og koordinering. Der er sket en øget bevidsthed på asylcentrene omkring vigtigheden af at asylcentrene tager ansvar for interaktionen med lokalbefolkningen. Det er vedtaget at hvert center skal afholde minimum et åbent hus eller byløb om året. I forbindelse med omstruktureringer i organisationen har vi udarbejdet et team, som tager fat i civilsamfundsinddragelse og arbejder aktivt med at uddanne personale, beboere og frivillige til at indgå i samarbejdsrelationer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede vores mål med at få iværksat 8-10 møder mellem asylcentre og lokalsamfund i den planlagte projektperiode. I den forbindelse udarbejdede vi to drejebøger, som giver medarbejderne en manual og handlingsplan til at skabe løb og åbenthus arrangementer. Det er stadig en kontinuerlig proces at informere medarbejderne på centrene samt at skabe bevidsthed i lokalområdet om arrangementer. I projektperioden havde vi et mål om at 500 borgere fra lokalmiljøet har været i kontakt med deres lokale asylcenter. Vi nåede dette mål og dokumenterede det igennem blandt andet konkurrencer, spørgeskemaer og optællinger til arrangementerne. Projektet har bidraget til at tilknytte flere frivillige på asylcentrene. Som følge af projektet har vi iværksat en ny organisering af det frivillige arbejde og ansat en overordnet frivilligkoordinator. Vi har dermed udviklet arbejdet med de frivillige og sat nye mål for dette arbejde. Projektet "Asylansøgere og foreningsliv" blev videreudviklet til projekter, som inkludere flere velfærdinstitutioner børnehaver og plejehjem og det kan flyttes rundt til forskellige lokalsamfund. Som en del af projektet er Jammerbugt Asylafdelings informationstjeneste blevet integreret som en del af asylansøgernes skoletilbud. Desuden har vi udviklet kontakten til folkeskoler i lokalmiljøet omkring centrene. I forhold til vidensdeling har vi undervist på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og på forberedelseskursus for videregående uddannelser på UCN. Vi har deltaget på et seminar af udlændinge-, integration og bolig-ministeriet. Vi er endvidere tilknyttet og holdt oplæg i forskningsgruppen Psykologi og Samfund ved Aalborg Universitet. Vi henviser i øvrigt til rapporten "Asylcentre som lokal ressource" samt drejebøgerne for løb og åbent hus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have bedt et asylcenter afprøve arrangementet ud fra en af drejebøgerne i projektperioden og dermed kunne indsamle viden om dens anvendelse indenfor projektperioden.