Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylcup 2013

Røde Kors Asylafdeling Center Auderød

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors Asylafdeling Center Auderød
Støttet beløb
503.805 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med afsæt i asylcup stod det klart at idrætsarrangementer for asylansøgere i høj grad var meningsfulde ift. at opbygge fællesskaber og forebygge ensomhed og dårlig sundhedstilstand. Asylcup viste samtidig at enkeltstående events over et par dage årligt skulle suppleres af mere struktureret aktivitet i hverdagen. For både børn og voksne var det blandt andet afsættet for udviklingen af projekterne Asylbold (Nordea Fonden) og Asylliga (Tryg Fonden) som begge har engageret et stort antal centre og asylansøgere i ugentligt tilbagevendede idrætsaktivitet og i turnerings- og stævnestrukturer, som muliggjorde at asylansøgere fra hele landet mødtes i sund konkurrence og socialt samvær, og med et klart link til det etablerede danske forenings- og idrætsliv. Asylcup har således været afsæt for et mere strategisk arbejde med at sikre idrætstilbud til asylansøgere i hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 3 års implementiering af Asylcup har til fulde levet op til vores forventninger, og fra asylansøgerside blev Asylcup et højdepunkt på året. Asylansøgere med længerevarende opholdstid i asylsystemet fik fornøjelsen af at deltage flere gange, og nyankomne fik hurtigt nys om sommerens højdepunkt. Grundet de mange flytninger imellem asylcentre blev asylcup også en lejlighed til at gense gamle venner, landsmænd osv., som var spredt over hele landet. Da afviklingen i løbet af de tre år har spredt sig over tre forskellige centre, har en stor gruppe asylansøgere bidraget aktivt i processen med at udvikle, planlægge og organisere årets Asylcup. Det har været med til at sikre et meget velforankret ejerskab. Endvidere skal det bemærkes at alle de 3 3-dages events er forløbet uden konflikter, og med højt humør før, under og efter idrætsaktiviteterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Asylcup blev udviklet undervejs i projektperioden sådan at nye discipliner og øvrige elementer kom ind. Grundlæggende var konceptet succesfuldt med både højtidelig indmarch og åbningsceremonier, afvikling af sideløbende discipliner, aftenprogram med underholdning og hygge, samt den praktiske afvikling af transport, indkvartering og bespisning af mange asylansøgere.