Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylliga 2016

Røde Kors

Om donationen

Ventetiden på asylcentre kan være lang, og det har ofte vist sig at forværre flygtningenes mentale sundhedstilstand. Derfor er det vigtigt, at tiden udnyttes på en måde, som øger asylansøgernes trivsel og integrationspotentiale istedet for at nedbryde dem. Gennem oprettelse af en Asylliga vil Røde Kors bidrage med indhold og motion til de 18-30 årige asylansøgeres hverdag. Konkret gennemføres der træning og kampe på fire asylcentre med støtte fra lokale fodboldforeninger, hvilket skal forberede asylcentrenes beboere på ligaens finale, som afvikles i oktober måned. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til transport, annoncering, materialer såsom beklædning og baneleje og honorar til trænere og dommere, så projektet kan blive en realitet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
537.600 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De deltagende fodboldklubber har meddelt, at de gerne er med igen - og flere steder er aktiviteterne fortsat. Der er også klubber fra andre dele af landet, der har spurgt, hvornår Asylligaen kommer til deres region. I Røde Kors er centrene klar til at fortsætte, og der er opbakning til udvidelse. Siden ansøgningen er antallet af Røde Kors-centre dalet grundet lavere indrejsetal, men alle tilbageværende kan sættes igang. I projektgruppen har det af forskellige kanaler lykkedes at skabe opbakning fra såvel kommuner som erhvervsliv. Initiativtagerne har været eminente til både det, og at skabe synlighed og presse omkring projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I evalueringen peger såvel spillere som Røde Kors' medarbejdere på asylcentrene på, at der er kommet mere indhold, motion og fællesskab i deres hverdag. Initiativtagerne og de lokale fodboldklubber registerer udviklingen i kondi, fodboldevner og sammenhold i forløbet. Både spillere, fodboldklubber og Røde Kors konstaterer et tættere samspil med lokalsamfundet gennem klubberne og via de kontakter, der skabt i forbindelse med Asylligaen. Asylansøgere og centre er blevet en mere integreret del af deres lokalsamfund, og der er besøg og kontakt begge veje. Erfaringerne kan nemt bæres videre og både de deltagende klubber og centre ønsker at fortsætte samarbejdet, ligesom modellen er enkel at overføre til andre dele af landet. Asylansøgerne udtrykker, at den tid de har været med i Asylligaen har været en mere indholdsrig tid end før projektet, og at de har lært meget i forhold til Danmark i mødet med fodboldklubberne. Erfaringerne fra Asylligaen viser, at det er muligt at udbrede konceptet til andre dele af landet, men også at det kan udvikles i dybden med fx. holdleder/hjælpetræner funktioner og uddannelse til asylansøgere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Træning og turnering kørte. Målsætningen om lokale arrangementer mv. blev noget mindre end håbet pga. det store fokus på at få selve træningen og turneringen i stand. Involvering af asylansøgere selv som medansvarlige viste sig nyttigt de steder, hvor det blev gennemført. En tidligere og stærkere organisering og kommunikation centralt og lokalt kunne have givet en endnu bedre start. Økonomi til decideret central projektledelse og timer decentralt ville have lettet.