Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylliga 2018

Røde Kors

Om donationen

Donationen går til afviklingen af asylfodbold, hvilket indbefatter en fodboldturnering mellem asylansøgere på landets asylcentre og ugentlig træning i lokale fodboldklubber. Turneringen kan give positive sociale fællesskaber, ligesom selve træningen er sundhedsfremmende. Asylfodbold skaber endvidere mulighed for positiv kontakt til det lokale foreningsliv. I 2018 er asylligaen udvidet, så den består af tre regioner (Øst, Vest og Nord) med tilsammen 18-20 hold og 350-400 spillere pr. halvår. Røde Kors samarbejder med DBU om projektet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
2.723.350 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en generel oplevelse, at de gode samarbejder opstår når enkeltpersoner i klubberne brænder for at engagere sig. Det vanskeliggør en mere formel forankring, idet personafhængige samarbejder er lige så sårbare som de er virksomme.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været god aktivitet til træning og navnlig kamp, og ligasstrukturen med puljer, final 4 osv er afviklet som planlagt. De tre mål, der fremhæves under succeskriterier er dog kun delvist nået . 1) Involvering af asylansøgerne. Det har været vanskeligt at etablere ansvarsfunktioner blandt asylansøgerne. Dette har især været udfordret af at mange asylansøgere flytter ofte og har korte ophold på centrene, og der derfor savnes kontinuitet. Der er dog et enkelt hold, som det er lykkedes for, at holde fast i en kontinuerlig asylansøgerdrevet trænerfunktion takket været en meget engageret mand, hvis hverdag i forvejen foregik i klubben, hvor hans børn også spiller. 2)Involvering af sponsorer Sponsorater har i høj grad hjulpet i asylliga 2018. Det er lykkedes at tegne trøjesponsorater, så det er en autentiske fodboldoplevelse med rigtig træning, spilledragter, dommere til kampene og afsluttende ”Final Four” stævne på Farum arena. Asylliga-eventet på Folkemødet har vist sig at være en god anledning til at synliggøre nuværende sponsorer og tiltrække nye. 3) Ambassadørkorps Der er ikke arbejdet målrettet med ambassadørkorsp, da det har måttet prioriteres at få holdene i funktion, og det tætte klubsamarbejde vedligeholdt/etableret. Når det er sagt, så har projektet haft andre positive afkast, som ikke nødvendigvis var dem vi regnede med fra start, men som har gjort en forskel for vores mange spillere. For eksempel trænerkurser hvor asylansøgere og lokale frivillige sammen gennemgik kursus og fik trænerbevis. I interview med spillerne fremgår det fortsat tydeligt, at ligaen fremmer motivation, livsglæde og venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at forbedre ligaen, skal centerarbejderne arbejde mere med beboernes motivation i det daglige, og herigennem animere til at de tager ejerskab for aftaler, træninger og ansvarsområder. Det lokale klubsamarbejde skal fortsat styrkes, og måske skal der sættes særligt ind i klubberne , så samarbejdet bliver drevet som en del af klubbens værdier og ikke udelukkende i kraft af enkelte ildsjæle.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle