Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Asylliga 2019

Røde Kors

Om donationen

Donationen går til driften af Asylliga 2019, der giver asylansøgere, primært mænd i alderen 18-35 år, i hele landet motion og socialt netværk og kontakt til lokale fodboldklubber i centrenes nærområder. Asylliga startede i 2016 og har vist sig at være et effektivt middel mod den lange ventetid og isolation, da målgruppen ofte er ankommet alene og kun har få tilbud om aktivitet i fritiden. Røde Kors har derfor fokus på at konsolidere Asylliga som en struktureret aktivitet på centrene med rigtig træning, spilledragter, dommere til kampe og afsluttende Final4 på anerkendt stadion samt at engagere flere frivillige, sponsorer og idrætsorganisationer og oplæring af asylansøgere til holddrift. Målet er derved, at Asylliga i stigende grad bliver selvbærende både økonomisk og indholdsmæssigt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
1.709.150 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der arbejdes fortsat med at finde optimale forankringsbetingelser, hvilket er vanskeligt grundet de store idrætsorganisationers opbygning. Det vil kræve en tættere lokal foreningstilknytning, sådan at det lokale center faktisk repræsenterer klubben og er medlemmer på linje med alle andre, hvilket kræver åbne medlemsskaber grundet den omskiftelige spillerskare i centrene. Dette perspektiv søges udfoldet yderligere igennem 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Asylliga 2019 har haft to succesfulde sæsoner, der kan karakteriseres ved en fortsat stor glæde og et engagement fra både spillere og trænere. Spillerne fortæller om, hvor stor en betydning den fysiske aktivitet har for deres fysiske og mentale tilstand og deres sociale liv på centret. Det er lykkedes at bevare det gode samarbejde med de lokale fodboldklubber, og spillerne har derigennem haft kontakt med det lokale foreningsliv, hvor nogle spillere har spillet med på de lokale fodboldhold i klubben. Der er dog stadig nogle udfordringer i forhold til at få Asylliga forankret. Her skal der arbejdes på at få et større frivilligt engagement og motiveret asylansøgerne til at spille en større rolle på holdet, som enten holdtrænere eller hjælpetrænere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved et tilbageblik, og som følge af det aktuelt lille asylsystem, ville det have været hensigtsmæssigt at stille med 7-mands hold. Det havde givet mulighed for flere hold og dermed en bredere turnering.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start