Søg støtte

Søg

Selvevaluering

AU Helpline

Aarhus Universitet

Om donationen

En undersøgelse af studiemiljøet på Aarhus Universitet fra 2017 viser, at de studerende oplever en stigning i stresssymptomer i hverdagen og øget ensomhed. AU Helpline er et nyoprettet tilbud etableret og varetaget af studerende fra medicin og psykologi. Tilbuddet er inspireret af lignende tilbud på et amerikansk universitet. De frivillige rekrutteres blandt andet på universitetet og efter en oplæringsperiode besvares opkaldene mandag til torsdag fra 19 til 22. Formålet med tilbuddet er at forbedre trivslen blandt de studerende og forebygge mistrivsel ved at yde støtte til håndtering af sociale og personlige udfordringer som eksempelvis eksamensangst, ensomhed og pres på studiet. Denne donation går til opstart af tilbuddet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
40.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
AU Helpline har været åben siden vores lancering og vi har formået at udvide med et tilbud om chat, som især blev brugt under corona-nedlukningen, hvor vi ikke havde adgang til vores kontor på universitetet. Det er lykkes os at uddanne frivillige løbende, hvorfor vi fortsat er "selvforsynende." Vi arbejder stadig på at forankre tilbuddet, så det bliver kendt af flere og så vi opnår et fast driftstilskud. Dette er desværre ikke lykkedes endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkes os at uddanne ca. 20 frivillige rådgivere i foråret 2018 samt lancere telefonlinjen i august 2018. Vi udvidede med en chatservice i februar 2019. Vi er aktuelt åbne fra mandag- torsdag kl 19:00-22:00 og modtager henvendelser fra studerende på chat og telefon i gennemsnit hver aften. Vi uddanner fortsat nye frivillige løbende så driften af vores linje sikres. Jeg giver os 8/10 da vi stadig ikke er nået i mål med vores markedsføring eftersom mange studerende ikke kender til os endnu.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
AU Helpine har haft en meget grundig oplæring af frivillige, hvilket også har været en tids- og ressourcekrævende indsats. Fremover kan vi overveje at forsimple vores oplæring, så vi hurtigere får uddannet frivillige. Vores henvendelser på linjen har afspejlet emnerne i vores oplæring, hvorfor de frivillige har været godt klædt på til at snakke om eksempelvis ensomhed, angst, stress, selvværd, perfektionisme og sociale udfordringer.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start