Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Autisme Ungdom Sommercamp 2023

Autisme Ungdom

Om donationen

Som autist har man ofte udfordringer med kommunikation og sociale færdigheder, hvilket betyder, at man har svært ved at indgå i ordinære fællesskaber og danne venskaber. Unge autister kan derfor nemt blive isoleret. På autismeområdet i Danmark findes der ikke ret mange arrangementer og aktiviteter, som er tilpasset unge mennesker med autisme – særligt ikke, når det gælder unge over 18 år. Denne donation skal derfor gå til afholdelse af en sommercamp for unge mellem 13-30 år med en autismespektrumforstyrrelse. Campen skal give deltagerne en inkluderende, positiv og tryg oplevelse og vil bestå af forskellige sociale og lærerige aktiviteter, hvor deltagerne kan øve sig i at være en del af et fællesskab og forbedre deres sociale evner, samarbejdsevner, empati samt evnen til at udtrykke sine følelser.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Autisme Ungdom
Støttet beløb
331.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kun omkring 60 % af deltagerne benyttede discordserveren, men en del af kom over til online discord. De fleste indikere interesse og øge mod på sociale fællesskaber, flere er selv blevet frivillige i vores lokalafdelinger. Det er lykkedes i en væsentlig grad, men der er plads til forbedring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores kortsigtede mål blev i stor grad indfriet blandt vores deltagere, hvor 96 % angav det som en god social oplevelse. Mens over 70% følte at de havde fået nogen spejle sig i. De langsigtede mål peger i den positive rigtig, idet over 70% svarer enten at de er lidt eller meget mere tilbøjelige til at deltage i fællesskaber fremadrettet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi burde have overvejet fordeling af "aktive" aktiviteter og mere stille og rolige. Det vil gøre at der er større sandsynlighed for at alle har en aktivitet, som de ønsker at deltage i. Det vil vi gøre fremadrettet, samt sørge for at de frivillige har et bedre overblik over aktiviteten, som de facilitetere.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start