Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Baby cafe

Mødrehjælpen -og her lokalafdeling Fredericia

Om donationen

Med donationen kan Mødrehjælpen i Fredericia etablere en babycafé, hvor nybagte mødre kan få hjælp og vejledning i deres rolle som mor. Formålet er at styrke forældre/barn-relationen og udvide sårbare familiers netværk. Mødrehjælpen vil i samarbejde med sundhedsplejen finde frem til mødre, der kan have gavn af at komme i caféen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen -og her lokalafdeling Fredericia
Støttet beløb
35.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Babycafeen er blevet en stor succes og meget efterspurgt. Vi har i 2023 haft stor tilgang og flere gange været oppe på over 30 deltagere. Faktisk flere gange tæt på 40. Det er for mange ,så her fra 2024 indfører vi igen tilmelding og satser på hold på omkring 20 deltagere. Det er vores ansvar, at det er ordentlige forhold både for vores brugere og for undervisere. Vores førstehjælp kursus er efterspurgt og her laver vi denne gang to hold, så rigtig mange kan komme med. Vi er omsorgsfulde .

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er meget fin opbakning til Mødrehjælpens babycafe og vi kan se, at nogle emner er mere populære end andre. Dette tolker vi til , at det er de emner, hvor mødrene er mest usikre og gerne vil have mere viden. Nutidens mødre efterspørger faglig viden og vil så gerne gøre det så godt som muligt. Populære emner er blandt andet massage og sansemotorisk stimulering. Mødrene søger også vores viden og spørger om de ting, de er usikre på og måske ikke tør spørge deres sundhedsplejerske om .

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores babycafe er blevet meget populær og vi har genindført tilmelding ,da vi nogen gange har været oppe på 35/ 37 deltagere. Det er vores ansvar, at der er ordentlige forhold. Nogle emner har været for svære at være med i, i forhold til, at man ikke har kendt hinanden så godt og haft en tæt relation- eks. relation mor / barn. Det har vi nu taget af programmet og prøver med en mere overordnet tilgang - leg og relation med dit barn. Vi prøver at få tættere kontakt med den enkelte mor.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle