Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bæredygtig borgeralliance

Medborgerne

Om donationen

Nørrebro og Københavns Nordvest-kvarter er blandt de mest udsatte boligområder i Danmark. Der er bl.a. en lav gennemsnitlig indkomst, mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk og en dårligere sundhedstilstand end i resten af kommunen. Områderne er desuden præget af stor utryghed grundet de voksende bandekonflikter og et begrænset lokalt sammenhold. Denne donation går til udvidelse af et igangværende projekt, som tager udgangspunkt i en community organising-tilgang med det formål at skabe en platform, hvor lokale borgere sammen kan diskutere fælles problemstillinger på tværs af forskelligheder. Gennem projektet har foreningen haft over 400 opsøgende samtaler, 120 målrettede træningsforløb og rekrutteret 11 medlemsorganisationer, bl.a. Professionshøjskolen Metropol, RessourceCenter Ydre Nørrebro, Mellemfolkeligt Samvirke, Fritidsakademiet og Red Barnet Ungdom København. Derudover har projektets community organisers været i kontakt med medlemmer af over 70 forskellige lokale fællesskaber. Med denne donation ønsker foreningen at garantere projektets videre forankring, hvilket bl.a. skal ske gennem identifikation og udvikling af lokale ledere til at udvikle lokalområdet, kampagner for bæredygtige forbedringer på tværs af lokalområdet samt oplæg, der skal udbrede tilgangen til borgeralliancen til andre foreninger i hovedstadsområdet. Endelig skal der arbejdes for sponsorater og offentlige midler for bl.a. at udvikle en bæredygtig organisation.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Medborgerne
Støttet beløb
500.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medlemsorganisationerne har taget ejerskab for Medborgerne og community organising, og taler sig ind i både et "vi" og en bestemt måde at arbejde på. Dette ejerskab ses også ved at medlemsrepræsentanter deltager i Medborgernes bestyrelsesarbejde. Vi er lykkedes med at etablere samarbejde med Tuborg Fondet om "Flere frirum til unge" og en generel ungeindsats. Vi er yderligere undervejs med et andet fondssamarbejde vedrørende community organising på tværs af boligområder i bydelen. Vi er ligeledes lykkedes med at etablere os som oplægsholdere, og indhenter derfor også midler på at afholde oplæg og workshops. Som tidligere nævnt er der opstået flere partnerskaber på tværs af et fragmenteret lokalsamfund. Vi vurderer derfor, at vi er rigtig langt, men stadig har et lille stykke vej at gå.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På tre ud af fire mål er vi lykkes i høj grad. Vi er ikke blot lykkedes med at udvikle stærke ledere, men også med at den styrke har udmøntet sig ved nye samarbejder på tværs af vores 15 medlemsorganisationer. Vi har lykkedes med at skabe meget konkrete forandringer i bydelen; i første omgang ved at få tændt lys under højbroen ved Nørrebro station, og dernæst ved at få sat midler af ved budgetforhandlingerne i 2019 til etableringen af en plads, som skal øge tryghed og fællesskabet på en af de mest utrygge steder i København; området omkring Nørrebro Station. Ligeledes er vi lykkedes med at være gode rollemodeller ift. udbredningen af community organising, og vi er i flere udgivelser nævnt som det gode eksempel på en ny måde at arbejde på; både i forsker Anne Tortzens bog om samskabelse, men også i bogen Rodskud. Vi er stadig undervejs med at bygge en bæredygtig organisation; vi er stadig igang med at finde en bæredygtig økonomiske model, som også sikrer fastholdelse af medarbejdere. Vi vurderer det er indenfor rækkevidde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet med de tre mærkesager "Flere frirum til unge", "Trygge gader" og "Et mangfoldigt børneliv". To af disse blev til selvstændige og succesfulde kampagner, som stadig er fuldt fungerede, og som har skabet øget følelse af handlekraft, magtfuldhed og også resultater. Dette er foregået på tværs af medlemsorganisationer. Dog viste "Et mangfoldigt børneliv" sig vanskeligt at omsætte til en succesfuld kampagne, på trods af adskillige udviklingsmøder og mange forskellige deltagere. Dette har dog givet os den vigtige læring, at hvis noget skal fungere som en succesfuld kampagne, kræver det større genklang hos de berørte borgere, samt et meget konkret forandringspotentiale.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start