Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bæredygtigt Fællesskab

I Tråd med Verden

Om donationen

Mange beboere i AKB Lundtoftegade i København er socialt udsatte og står på kanten af samfundets fællesskaber. I Tråd med Verden, som er en socialøkonomisk virksomhed, driver et værksted i AKB Lundtoftegade bl.a. med bæredygtigt tekstil-produktion. Med donationen kan I Tråd med Verden etablere en kreativ værkstedscafé, hvor beboere kan lære håndarbejdsteknikker og blive en del af et meningsfuldt fællesskab. Samtidig skal der bygges bro til andre tilbud og aktiviteter for deltagerne bl.a. med det lokale frivilligcenter. Målet er at mindske isolation og ensomhed blandt udsatte beboere i AKB Lundtoftegade.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
I Tråd med Verden
Støttet beløb
1.234.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Værkstedscaféerne fortsætter efter endt projektperiode, og skaleres muligvis til ITMVs andre lokationer. Vi har fået opbygget en model for og haft stor succes med at rekruttere frivillige til fællesskabet. De frivillige har hjulpet med afvikling af værkstederne, og har stor betydning for fællesskabets fortsættelse. Derudover har vi fået værktøjer til og erfaring med at søge mindre fondsmidler, der kan dække udgifter til materialer og snacks.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af covid-19, der gav os nogle startvanskeligheder, er vi lykkedes med at skabe et åbent, positivt fællesskab centreret om en ugentlig kreativ værkstedscafé for beboere i AKB Lundtoftegade. Fællesskabet rummer en mangfoldig gruppe af deltagere, og værkstederne har taget form efter deltagernes ønsker og behov. Alle deltagerne rapporterer, at de har lært nye mennesker at kende til værkstederne, og at de enten har lært nye sy-teknikker, eller forfinet de teknikker, de allerede kunne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervejs reviderede vi aktiviteterne for at nå vores mål. Blandt andet startede vi med at have fokus på reparation af tøj, for at lokke beboere til og etablere os som en synlig og tryg aktør i området. Værkstederne ændrede sig løbende, efterhånden som der kom flere deltagere, og vi fik rammesat aktiviteterne godt. Vi er lykkedes med at rekruttere en stor, god gruppe, selvom måltallet ikke er nået. Se evaluering.