Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Baggårdsbold

Nørrebro United

Om donationen

Nørrebro har en mangel på brede, frivillige tilbud udbudt af civilsamfundet. Området er præget af tidsbegrænsede projekter, der adresserer forskellige problemstillinger, så længe midlerne haves, men som sjældent forankres i området. Ifølge Nørrebro Lokaludvalg er en af bydelens største udfordringer netop manglen på faste frivillige tilbud, der er velforankrede. Nørrebro United er en velforankret klub, som har vokset sig til Danmarks 10. største fodboldklub med over 1.600 medlemmer og 150 frivillige. Der er en lang venteliste for interesserede unge, der ønsker at blive medlemmer af klubben. Flertallet af medlemmerne er i dag ressourcestærke, men der er stadig stort fokus på også at kunne rumme udsatte børn. Denne donation skal gå til at igangsætte satellitforeninger, der direkte henvender sig til børn i almene boligområder, da disse børn ikke kommer til træning af sig selv. Faktorer som afstand, økonomi og sociale barrierer forhindrer, at børnene tager til træning, og derfor ønsker Nørrebro United at bringe idrætsaktiviteterne hen til børnene i deres boligområder. Projektet består af to primære aktiviteter, Børn og bevægelse og Baggårdsfodbold. Børn og bevægelse er målrettet børn i alderen 0-3 år og har fokus på barnets relation til forældrene og barnets motoriske udvikling gennem leg, tumlen, rytme, sansestimulering og boldlege. Baggårdsfodbold er for børn i alderen 3-7 år, og her lægges der vægt på faglig fodboldtræning på lokale fodboldbaner i et samarbejde mellem frivillige og forældre. Planen er at etablere satellitforeninger i seks boligområder, og der vil løbende blive afholdt en baggårdsliga, hvor holdene kæmper mod hinanden. Projektet forventes at løbe fra sommeren 2018 til sommeren 2021.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Nørrebro United
Støttet beløb
1.700.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Baggårdsbold er blevet en fast del Nørrebro Uniteds fodboldorganisering og af de boligområder, hvor det fungerer. Baggårdsbold er også blevet en del af Københavns Kommunes strategi for facilitetsudvikling, hvilket betyder at indsatsen kun vil vokse og sprede sig de næste mange år også til andre foreninger og bydele (eks. Østerbro og Vesterbro). Nørrebro United har vist sig at være en god samarbejdspartner for de almene boligselskaber og boligsociale aktører. Kulturen og opbakningen vokser

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med Baggårdsbold har vi formået at ændre den måde, der tilbydes foreningsfodbold på Nørrebro for alle Nørrebros børn, så organiseringen i højere grad tager udgangspunkt i være egnet for børn og unge i udsatte boligområder. Vi har lavet en omlægning af Nørrebro Uniteds måde at opstarte hold på, så den altid tager udgangspunkt i Baggårdene, og at børn fra udsatte boligområder i udgangspunktet er på hjemmebane - træningen foregår lige hvor de bor, i samarbejde med lokale aktører. Vi videreudvikler

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har på flere områder måttet gøre ting anderledes. Der har været mange ting uden for banen og træningen, som har måttet tage fokus. Eksempelvis at arbejde med faciliteter, styrke samarbejde med skoler og børnehaver, bemandede legepladser osv. Vi har ligeledes oplevet, at for at lave god træning for de mindste, har vi skullet bruge flere rekvisitter og mere plads, for at få det til at fungere, hvorfor vi har måttet være i større haller, som ikke altid ligger lige i boligområderne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start