Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Banebrydende sikker Trafik

Morsø Kommune

Om donationen

Sikkerhed i trafikken er langt fra altid en selvfølge. I Morsø Kommune imødekommer man dette igennem udvikling af et trafiksikkerhedskursus til trafikanter, der kører i handicapscooter eller el-kørestol. Grundet et stigende antal borgere, der benytter disse køretøjer, er formålet med dette projekt at give borgerne muligheden for at gennemføre kurset. Målet er derfor at modvirke eventuelle uheld eller ulykker i trafikken i fremtiden.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Morsø Kommune
Støttet beløb
63.070 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet, Banebrydende sikker trafik er forankret hos Morsø Kommunes Frivillighedskoordinator, under sociale tilbud. I fremtiden vil vi arbejde for at tilbuddet bliver bredere. Derfor vil kørekortkurset til el-scooter nu blive koblet på det allerede eksisterende, langstrakte samarbejde med de forebyggende sygeplejersker, udekørende, lægehuse, MOA (øens mobile, omsorgs og aktivitetsteam) samt hjælpemiddelhuset og den frivillige gruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet: Banebrydende sikker trafik har overordnet været en succes. Vi afholdte det første kursus i april 2016. Der havde været en tilmeldingsperiode for kursisterne på ca. 2 måneder. På Mors estimerede vi med et behov for afholdelse af 2 frivillige kurser om året. Derfor udbød vi endnu et kursus i september 2016, men med det resultat, at der kun var 3 tilmeldinger. Fortløbende vil vi derfor kun afholde et kursus om året, med løbende tilmelding og selvfølgelig ellers efter behov. Vi drister os, til at gisne om, at det første hold var de ”lavt hængende” frugter og dem der nærmest selv efterspurgte et kursus. Derfor vil kørekortkursus til el-scooter nu blive koblet på det allerede eksisterende, langstrakte samarbejde med de forebyggende sygeplejersker, udekørende, lægehuse, MOA (øens mobile, omsorgs og aktivitetsteam) samt hjælpemiddelhuset. En lovgivning på området vil selvsagt hjælpe gevaldigt til, i bestræbelsen på, at klæde de el-scooterkørende sikkerhedsmæssigt ordentligt på. Indtil da, vil vi forsøge at få de el-scooterkørende til at tilmelde sig et kursus frivilligt. Konceptmateriale er blevet udarbejdes til de andre kommuner i Midt- og Nordjylland. Materialet er udformet, så det er direkte brugbart, således er der også forsøgt taget højde for vores erfaringer. Der er skabeloner og rettigheder til de grafiske opsætninger, som materiale til kommende kursister, materiale til banen, frivillige og selve det fysiske kørekort. Derudover en ordning til, hvordan de kan låne banen – og kun betale for fragten. Da banen er nogenlunde mobil, kan den bookes af de andre kommuner. Lejeprisen dækker transport og opsætning af bane. Thisted Kommune er allerede i gang med forberedelserne til afholdelse af kursus. Ekstrakurrikulært: Flere af kursisterne ytrede, at de gerne ville være med i en El-scooter klub. Det arbejdes der nu på at få at få en sådan etableret, den er faktisk allerede startet og hedder Haren & Skildpadden. Alle, både kursister og frivillige har været meget begejstret, og det har givet en meget fin selvfølelse for el-scooterførende. Alle kursisterne har fået ahaoplevelser gennem forløbet, som netop, at de er det eneste transportmiddel, der frit kan vælge om de vil agerer som en gående eller som en cyklist. Kurset havde tilknyttet en tekniker, Søren Weibel, hvilket var godt både i forhold til orientering om vedligehold af køretøjet, men også i forhold til at Søren stillede el-scootere til rådighed, til de kursister der ikke havde en i forvejen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I de næste kørekort kurser som vi skal afholde, vil vi have en løbende tilmelding - så når man erhverver sig en el-scooter, så tilmelder man sig det næste kursus. På den måde vil der blive afholdt kurser efter behov, og ikke når de bliver udbudt.