Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Barnets vej: Blodprøvetagning

Kolding Sygehus

Om donationen

Ifølge Videnscenter for Børnesmerter kan fastholdelse af børn under blodprøvetagning ofte være en traumatisk oplevelse, som både kan hæmme barnets evne til at etablere tillidsfulde relationer med sundhedsvæsenet og føre til nåleskræk. Studiet viser, at 25 procent af voksne lider af nåleskræk, og dette er hyppigst udviklet i barndommen. Denne donation går til et projekt, der skal styrke oplevelsen for barnet under blodprøvetagning og dermed øge trygheden i mødet med lægerne. Projektet består af tre elementer. Første del er udvikling af en mobil-app, der skal forberede forældre og barnet på, hvad der kommer til at ske til lægebesøget. Andet element består i at forbedre interaktionen med de sundhedsfaglige ansatte. Der skal foretages en adfærdsanalyse af bioanalytikerne og en analyse af selve prøvetagningen, som senere skal bruges til at undervise de ansatte. Det sidste element i projektet er udvikling af et rum til prøvetagningen. Planen er at flytte prøvetagningsrummet over på børneafdelingen og her installere et lys, der skal fjerne den kliniske fornemmelse, som ofte er på sygehuse.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kolding Sygehus
Støttet beløb
500.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet har udvist stort engagement og interesse for at lære nyt samt at bidrage med løsningsforslag. Især flytning af vores ambulatorium og kommunikationskursus, der bygger på samme teoretiske grundlag, som Børneafdelingen benytter, har betydet et fælles sprog. Forandringsprocessen er stadig pågående. Lige nu arbejdes der på at gennemføre endnu et kommunikationskursus, hvor vi søger at få uddannet underviser i Blodprøver og EKG. Desuden efterspørges kommunikationskurset bredt på sygehuset.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er fuldt implementeret, så det er i dag muligt for børn og forældre at forberede sig på prøvetagningen ved at bruge app’ en Rumles blodprøve, se film mm. Prøvetagning er flyttet og nyt rum indrettet med fokus på at skabe et hjemligt og børnevenligt miljø. Erfaringen og data fra evaluering viser, at det har positiv effekt for såvel børn, forældre og bioanalytikere. Alt i alt er der skabt et koncept med børnecentreret prøvetagning, der har skabt interesse fra sygehuse i ind og udland.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel tidligere i processen have medtænkt en bredere involvering af personalegruppen. I projektevalueringen kan vi konstatere, at udbredelse til de praktiserende læger kan forbedres.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet