Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Barnets Ven

Red Barnet Ungdom

Om donationen

Red Barnet Ungdom har over 3.500 medlemmer, heraf cirka 1.250 frivillige mellem 15 og 30 år. Siden 2005 har Red Barnet Ungdom gennemført projektet ”Barnets Ven” i forskellige større byer i Danmark. ”Barnets Ven” er et projekt, der har til formål at øge trivslen for udsatte børn i alderen 6-12 år gennem etableringen af én-til-én-relationer til ressourcestærke voksne. Gennem en periode på et år mødes barnet og rollemodellen hver anden uge til aktiviteter, som foreslås af barnet. Efter årets udløb er det muligt at forlænge perioden. Aktiviteterne, som barnet og den unge voksne laver sammen, kan eksempelvis være biografture, madlavning og naturaktiviteter. Rollemodellerne har desuden til opgave at introducere barnet til foreningsaktiviteter, afhængig af hvad barnets interesser er. To gange årligt bliver der afholdt sociale aktiviteter for børn og rollemodeller i kommunen, fx en julefest og en sommerfest. Denne donation går til at fortsætte projektet til udgangen af 2020 i samarbejde med Københavns Kommune og til evaluering af projektet med henblik på, at Københavns Kommune efterfølgende vil forankre indsatsen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Ungdom
Støttet beløb
1.252.257 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået udarbejdet en ekstern evaluering af Oxford research, businesscase samt en pixie-bog som vi nu sender med til kommunerne når vi præsenterer projektet. Med afsæt i det samarbejde vi har haft med Københavns Kommune er det nu lykkedes os at forankre Barnets Ven i følgende kommuner over de næste fire år: Århus, Aalborg, Odense og fortsætte samarbejdet med København frem til 2024. Derudover har vi indgået etårige samarbejdsaftaler med Høje-Taastrup og Roskilde kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i perioden 2018-2020 matchet 284 udsatte og sårbare børn med en ressourcestærk frivillig rollemodel, hvilket svarer til 95% ud af det ønskede måltal på 300 match. Der er i perioden blevet afholdt 5 fællesarrangementer og 5 uddannelsesdage. 97% af rollemodellerne udtrykker at de efter endt uddannelsesdag, føler sig bedre rustet til samvær med barnet. Der er afholdt 14 supervisionsarrangementer, hvor 93% udtrykker at de enten i ”meget høj grad” eller ”høj grad” har fået noget ud af det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at vores frivillige rollemodeller og koordinerende frivillige har efterspurgt mere uddannelse, hvorfor vi har indført flere tiltag som eksempelvis NGO-akademi og vi er i skrivende stund ved at udarbejde en grundig uddannelse til vores koordinerende frivillige, hvor der blandt andet er stor fokus på børnesikkerhed. Vi har fortsat fokus på motivation og fastholdelse af vores frivillige rollemodeller, som er en tilbagevendende udfordring.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start