Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Basketball og medborgerskab

BørneBasketFonden

Om donationen

Midlerne skal bruges til et treårigt projekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om foreningsliv og lokalt engagement, praktikforløb og lommepengejob til folkeskolens udskoling. BørneBasketFonden er en interesseorganisation, der har til formål at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. BørneBasketFonden fokuserer på at udvikle bevægelsestilbud til børn, der ikke tidligere har været aktive i den organiserede idræt, i tæt samarbejde med kommuner, basketballklubber, skoler og SFO’er. Aktiviteterne har hidtil hovedsageligt omfattet børn i skolernes indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse), men de nye aktiviteter er målrettet de større børn og unge i udskolingen for at klæde dem på til at tage aktivt del i det lokale foreningsliv. Undervisningsmaterialet er målrettet et valgfag om basketball og medborgerskab på 10 folkeskoler i Danmark, så eleverne kan opnå kompetencer, som kan hjælpe dem i deres videre uddannelses- og arbejdsforløb.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
1.830.200 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Materialet er udviklet og klar til brug, og der er fortsat interesse fra skolernes side. Vi har opstartet samarbejde med 8 foreninger om lommepengejob/juniortrænere. Det fortsætter men vil ikke udelukkende omfatte foreningsuvante unge. Vejen fra foreningsuvant til foreningsfrivillig er lang – også tidsmæssigt. Første step er ofte, at man melder sig ind i en forening for at det giver mening at tænke på sig selv som frivillig. Og det er der heldigvis mange, der har gjort/fået lyst til i forløbet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet undervisningsmateriale til valgfag, der kan tilpasses den enkelte skoles valgfagsordning (helårs, halvårs eller 8ugers forløb) og gennemført forløb på 10 skoler (i Aarhus, Odense, Gladsaxe, Nyborg og Københavns Kommune), for en større målgruppe end først planlagt. Herudover har vi opstartet lommepenge/juniortræner-indsats med 8 basketballforeninger, hvilket har taget længere tid end forventet, delvist pga coronanedlukningerne og fordi det kræver særlige kompetencer i foreningerne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Basket-undervisningen har fungeret godt, og interessen for at fortsætte i en forening er stor. Men det har ikke alle steder været muligt at afprøve trænerrollen i tilstrækkelig grad. Man kunne evt. have suppleret med andre ”medborgerskabs-aktiviteter” som at arrangere stævner på tværs af klasser el. kampe mod andre skoler. Eller fokuseret på igangsættelse af uorganiserede gadeidrætsaktiviteter i lokalområdet, eftersom en stor del af de deltagende unge ikke i forvejen var medlem af en forening.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start