Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Beboerferie i Husum nord

fsb

Om donationen

Boligområdet Husum Nord er præget af manglende trivsel og tryghed, høj arbejdsløshed, lave indkomster og lavt uddannelsesniveau. Mange børn og unge i området har en ustabil barndom med manglende samvær med familien. Denne donation går til en beboerferie for 45 beboere og har til formål at give forældre og børn en fælles ferieoplevelse, så de kan skabe minder sammen. Ferien skal også forældrene vigtigheden af at bidrage til sine børns udvikling, fra de er helt små.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
fsb
Støttet beløb
81.750 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har netop afsluttet projektet med en evalueringsaften, hvor de deltagende familier fik mulighed for at komme med feedback på programmet, hytten og turen generelt. Familierne er alle blevet informeret om vores nuværende og kommende projekter, og flere deltager nu i Kvindemotion, legepatrulje og designværkstedet. Desuden udbyder vi løbende familiekurser med fokus på forskellige temaer til at styrke forældreevnen, og her vil deltagerne også tilbydes deltagelse, ligesom også bydelsmødre-projektet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med beboerferien 2020 blev indfriet i høj grad. Der var nogle ændringer grundet omstændigheder med corona som gjorde, at vi eksempelvis kun kunne have 8 familier med (i alt 30 beboere), men formålet med turen - at give udsatte familier mulighed for en fælles ferie og at få nye relationer til både helhedsplanens medarbejdere samt andre familier blev i høj grad opfyldt. Flere familier har efterfølgende meldt tilbage at de stadig har kontakt med hinanden og kommer i helhedsplanen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Desværre gjorde situationen med corona det ikke muligt at lave et længere planlægningsforløb med beboerne, da vi først fik godkendt at vi kunne gennemføre ferien en måned før afrejse. Der blev dog holdt fast i at familierne selv stod for madlavningen, hvilket skabte bånd på tværs af familierne, samt ejerskab over kolonien blandt forældrene. Desuden var der ændret lidt i programmet således af vi i år var på to dagsture, hhv. til Sagnlandet Lejre og bonbon-land.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start