Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre behandling af lyskebrok

Herlev Hospital

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal kortlægge, hvad der ifølge patienterne er de vigtigste succeskriterier for en lyskebrokoperation, hvornår operationen kan siges at være vellykket, og hvordan man bedst muligt måler dette. Formålet med projektet er at opnå bedre indsigt i, hvilke knapper der skal drejes på for i fremtiden at kunne forbedre behandlingen for de tusindvis af patienter, der hvert år bliver opereret for lyskebrok.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Herlev Hospital
Støttet beløb
40.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har ikke været praktiske eller organisatoriske problemer eller problemer med involvering af patienter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bevillingen blev givet til at gennemføre mit ph.d.-projekt, som omhandler kvalitetsmåling af lyskebrokkirurgi. De 5 delprojekter i ph.d.'en er afsluttet på tilfredsstillende vis: 3 af dem er publiceret i videnskabelige tidsskrifter, og de resterende 2 er under fagfællebedømmelse mhp. publikation. Ph.d.-afhandlingen er næsten færdig og forventes indsendt til universitet inde for den kommende måned.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført på tilfredstillende vis, og der er sågar blevet tilføjet endnu et delprojekt ift. de oprindelige 4 som er angivet ovenfor.