Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre egen behandling af smerter for 20.000 kvinder med endometriose

Endometriose Foreningen

Om donationen

Dette projekt skal hjælpe til at reducere smerterne hos kvinder med den godartede, men smertefulde kroniske sygdom endometriose. I dag er mere end 20.000 kvinder i Danmark i behandling for svær endometriose, hvor væv fra livmoderen er vandret ud i bughulen, hvorfra det bløder én gang om måneden og over tid skaber en kronisk betændelsesagtig tilstand. Dette projekt vil i et lodtrækningsforsøg med 100 deltagere undersøge effekten af psykologisk smertebehandling baseret på to veldokumenterede tilgange, nemlig Mindfulness Based Stress Reduction samt Acceptance and Commitment Therapy. Deltagerne vil alle være endometriosepatienter, som ikke har tilstrækkelig gavn af den medicinske eller kirurgiske behandling. Der er tale om hjælp til selvhjælp, og metoden er tidligere blevet pilottestet på målgruppen med lovende resultater. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Endometriose Foreningen, Aarhus Universitetshospital samt Aarhus Universitet og omfatter desuden udvikling af en hjemmeside om kroniske smerter og psykologisk smertebehandling målrettet alle smertepatienter. Og er resultaterne af forsøget positive, ventes metoden også at kunne hjælpe andre patientgrupper med kroniske smerter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Endometriose Foreningen
Støttet beløb
828.159 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har kunnet konstatere at face to face gruppeforløb ikke er den rigtige form til kvinder med endometriose og kroniske underlivssmerter og derfor har vi besluttet at afprøve behandlingen som online leveret terapi via en sikker videoforbindelse, og dermed sikre evidens også for denne måde at behandle på. Vi håber på i fremtiden at kunne finde støtte til dette projekt. Samtidig er vi fortsat arbejdet med den online platform som ligeledes er en del af forankringen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hele projektet er blevet gennemført, og vi har nu en evidensbaseret viden omkring behandlingsmetoden, som har vist sig yderst effektiv til forbedring af livskvalitet ved endometriose. Samtidig har vi fået bedre kendskab til gennemførbarhed og patienternes udfordringer, som bl.a. drejer sig om at de har svært ved at møde op grundet transport, smerter og manglende energi. Vi er derfor blevet klogere på formen og ønsker at afprøve effekten af behandlingen leveret via en online videoforbindelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have afprøvet behandlingen som en online leveret behandling dvs. via en sikker videoforbindelse. Det ville have gjort det muligt for langt flere patienter at deltage. Der er mange fordele ved gruppe-forløb men at tilbyde behandlingen individuelt ville igen have givet en større fleksibilitet, som igen ville gøre det muligt for flere kvinder at deltage. Det tager længere tid en forventet at udarbejde hjemmesiden, som også skal tilpasses de erfaringer vi har gjort os i projektet