Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre funktionsevne for ældre medicinske patienter

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden gennemføres et projekt, der skal undersøge, hvordan man med en særlig indsats kan sikre ældre medicinske patienter en bedre oplevelse af overgangen fra hospitalet til eget hjem. Målet er at reducere antallet af genindlæggelser og øge de ældres funktionsevne. I praksis undersøges effekten af, at en ergoterapeut følger med patienten hjem og én gang afprøver en særlig udviklet genoptræningsplan baseret på validerede tests af funktionsevne. Herefter overdrager ergoterapeuten den videre træning til kommunen. Patienternes egen oplevelse af forløbet vil også blive afdækket i projektet, som har potentiale til at forbedre behandlingsforløbene for de ældre medicinske patienter. TrygFonden har støttet projektet med 507.018 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
507.018 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Omorganisering af hospitals afdelinger og besparelser på området har gjort det vanskeligt at forankre interventionen som den er beskrevet i projektet. Elementer af interventionen, herunder brugen af udførelsesbaserede undersøgelsesredskaber, er til dels forankret som en del af praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Delstudie 2 omhandlende faktorer af betydning for ældre patienters oplevelse af sammenhæng i overgangen fra hospital til hjem er afsluttet. Faktorer som nedsat evne til at udføre daglige aktiviteter, uafklarethed omkring diagnose og ikke at være involveret i udskrivelses processen, blev identificeret som værende af betydning for den ældres hverdag efter udskrivelsen. Resultaterne fra delstudie 1, omhandlende effekten af systematisk udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplan samt følge-hjem ordning er endnu ikke færdiggjort. På grund af problemer med data fra Sundhedsdatastyrelsen har data måtte genbestilles 2 gange, og vi har først modtaget det endelige datasæt i juni 2017. Analyserne afsluttes i september 2017 og artikel indsendes til publicering oktober 2017. Herefter vil vi indsende kort resume af de endelige resultater fra studiet til TrygFonden. Vurderingen af hvorvidt målene er indfriet er foretaget på baggrund af delstudie 2.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Designet af projektet vurderes som værende velvalgt til at evaluere effekten af intervention samt opnå en forståelse af hvad der har betydning for den ældres oplevelse af sammenhæng. Selve interventionen kunne med fordel have indeholdt en screening af de ældres funktionsevne før den systematiske udredning fandt sted. En evt. screening af patienterne ville gøre det muligt at frasortere de patienter der ikke havde behov for genoptræning. En sådan screening ville med fordel kunne bestå af en kombination af selvrapporteret evne til udførelse af daglige aktiviteter og fysisk test.