Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre kognition i hverdagen

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Om donationen

Midlerne går til at udvikle en pjece om håndtering af kognitive vanskeligheder ved bipolar lidelse (mani-depression). Cirka halvdelen af patienterne har hukommelses- og koncentrationsbesvær, som også mærkes i symptomfrie perioder. Pjecen skal give patienter og pårørende større forståelse samt hjælpe med konkrete redskaber til at leve med kognitive vanskeligheder. Målet er at reducere stress samt forbedre livskvalitet og arbejdsevne hos patienter med bipolar lidelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Støttet beløb
93.555 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Brochuren er blevet udgivet på dansk, engelsk, spansk og catalansk i PDF-format via International Society for Bipolar Disorders (ISBD) hjemmesiden: https://www.isbd.org/cognitive-assessment. Den er endvidere blevet oversat til svensk og japansk (ikke online endnu). Der er derudover trykt 1300 danske eksemplarer af brochuren, hvoraf en stor andel er blevet sendt ud til praktiserende psykiatere i Region Hovedstaden og uddelt på Kompetencecenter for Affektive Lidelser, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Undertegnede har også kontaktet Psykiatrifonden og Depressionsforeningen for at anmode om, at de lægger PDF-versionen af brochuren op på deres hjemmeside, så flest mulige patienter og pårørende kan downloade og læse brochuren.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektets formål blev indfriet, idet vi med trygfondens støtte og med input fra en international ekspertgruppe under International Society for Bipolar Disoder (ISBD) har fået udarbejdet en brochure til patienter med bipolar lidelse (mani og depression) og deres pårørende om de hukommelses- og koncentrationsbesvær, der ofte følger med sygdommen. Brochuren er blevet udarbejdet på engelsk og efterfølgende oversat til flere sprog af ekspertgruppens medlemmer, herunder dansk, spansk, catalansk, svensk og japansk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt er gået som planlagt, og der har været et upåklageligt samarbejde med alle parter om udarbejdelsen af brochuren.