Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre livskvalitet

Botilbuddet Guldblommevej 1, 8800 Viborg

Om donationen

På Botilbuddet Guldblommevej 1 bor psykisk sårbare mennesker. Flere af dem har problemer med overvægt og vanskeligt ved at komme ud at få motion og være sociale med andre. Med donationen kan botilbuddet anskaffe en romaskine og en crosstrainer, som skal fremme sundheden blandt beboerne gennem ugentlige træninger.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Botilbuddet Guldblommevej 1, 8800 Viborg
Støttet beløb
17.648 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi sørger for, at der dagligt er personale ressourcer til at motivere og aktivt deltage sammen med beboerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere har oplevet vægttab og nogle beboer giver udtryk for at de har fået det bedre når de dyrker motion. I forhold til de sociale relationer borger og borger er imellem har det ikke rykket så meget endnu. Til gengæld er relationen mellem borger og personale blevet styrket gennem aktivitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i samråd med beboerne valgt motionsredskaber som flertallet ønskede. Vi har efterfølgende oplevet større efterspørgsel på et løbebånd som vi ikke fik søgt midler til.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv