Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre lys mere liv.

CSU-Slagelse

Om donationen

Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU) varetager specialundervisningen for borgere med handicap og funktionsnedsættelse i kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse. Synsafdelingen på CSU-Slagelse oplever, at dårligt og tilstrækkeligt lys er en medvirkende faktor til, at børn og voksne med kroniske sygdomme og synsvanskeligheder ikke kan opretholde et selvhjulpent og aktivt liv. Med donationen ønsker CSU-Slagelse at optimere borgerens trivsel i hverdagen gennem et projekt, der skal styrke viden om og implementering af lys for synshandicappede. Donationen skal gå til etablering af et lyslaboratorium, udvikling af en applikation til forståelse af at være synshandicappet og udvikling af en transportabel værktøjskasse, som skal styrke arbejdet med lysudredninger i borgernes hjem og på institutioner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
CSU-Slagelse
Støttet beløb
2.117.968 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes efter hensigten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udviklingen af VR brillen er blevet endnu bedre end vi havde forudset fra start. Da vi nu pga den teknologiske udvikling er blevet i stand til at benytte AR, Augmented Reality.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ville have ønsket, at vi havde indtænkt udarbejdelsen af en forretningsplan for N-Lited, så den efter endt projektperiode ville kunne drifte sig selv. Vi kan være bekymrede for driften af denne efter endt projektperiode. Det er omkostningsfuldt at vedligeholde og udvikle på en app, så den forsat kan være tilgængelig. Samtidig er vi bevidste om, at vi ved opstart ikke vidste om denne tilgang var brugbar, men at det er her i evalueringsfasen, at vi kan konkludere det.