Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre mental sundhed

Foreningen Kvindehuset i Aarhus

Om donationen

En del af kvinderne hos foreningen Kvindehuset i Aarhus har psykiske udfordringer, der stammer fra tidligere oplevelser i livet, som på sigt kan føre til mere alvorlige psykiske lidelser. For at imødekomme kvindernes nødvendige behov for støtte, ønsker Kvindehuset i Aarhus med denne donation at afprøve samtaleterapi med en psykolog i et år. Der vil køre to samtalegrupper med fire kvinder i hver gruppe. Kvinderne vil mødes i grupperne én gang om ugen i en periode på tre måneder. Hvis tilbuddet har vist sig at have en god effekt, vil Kvindehuset i dialog med Aarhus Kommune og SIND arbejde på en forankring.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Kvindehuset i Aarhus
Støttet beløb
288.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kvindehuset har sikret finansiering af et psykologtilbud i de kommende fire år. Finansieringen er kommet i stand via en ekstra bevilling fra Aarhus kommune, der løbende er blevet informeret om tilbuddet og har henvist kvinder dertil. Aarhus kommune ønsker med denne ekstra bevilling at fortsætte Kvindehusets arbejde med at forbygge negativ social kontrol, som har vist sig at være et gennemgående tema i psykologsamtalerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De kvinder, der har deltaget i psykologtilbuddet, giver udtryk for at de har stor glæde af de redskaber / mestringsstrategier, som indgår i samtalerne. De nævner også, at de er blevet bedre til at vurdere deres egen situation, herunder hvornår de har behov for behandling for at undgå tilbagefald. Der er sandsynlighed for at tilbuddet har mindsket antallet af indlæggelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var projektets antagelse at kvinderne ville være i stand til at deltage i gruppeforløb, men det var kun få af kvinderne, der var villige dertil. Dette betød at vi hurtigt måtte ændre strategien og i stedet tilbyde individuelle samtaler.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv