Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre nat - bedre dag

Aarhus Universitet

Om donationen

Dette projekt skal undersøge, om musik kan bruges til at forbedre folks søvnkvalitet. Cirka en tredjedel af befolkningen oplever symptomer på insomni i form af vanskeligheder med at falde i søvn om aftenen, eller hvor de vågner om natten uden at kunne falde i søvn igen. Foruden at kæmpe med træthed og koncentrationsbesvær har mennesker med insomni større sygefravær og større risiko for ulykker i fx trafikken. Der er desuden en tæt sammenhæng mellem insomni og fysiske og psykiske lidelser såsom hjertesygdomme, diabetes, depression og angst. TrygFonden har tidligere støttet et projekt, der viste, at systematisk brug af musik kan forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtning. Via et lodtrækningsforsøg over tre uger vil dette projekt undersøge, om musik også kan hjælpe mennesker med insomni. Effekten vil blive målt på bl.a. deltagernes søvnkvalitet, daglige velbefindende, angstniveau og depressive symptomer. Projektet er et samarbejde mellem Music in The Brain gruppen, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, Neurofysiologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital samt Sleep and Cognition-afdelingen ved VU University Medical Center i Amsterdam.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
624.397 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført i tæt samarbejde med søvnklinikken ved AUH, og der har således været et naturligt tilbageflow af viden om projektets resultater til søvnklinikken. Resultaterne viser at effekten af musikken ikke er tilstrækkelig til at musik kan stå alene som behandlingsmulighed til mennesker med insomni i diagnostisk forstand, dvs vedvarende søvnløshed. Det vil således nærmere være brugbart som en forebyggende indsats eller et supplement til anden behandling. Der har været stor interesse for formidlingen af projektets resultater, både i bred forstand som interview i P1 morgen samt specifikt til fagpersonale gennem oplæg for lægerne på neurologisk afdeling samt til årsmøder for Dansk Selskab for Søvnmedicin og på afdelingen for Musikterapi ved Ålborg universitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undersøgelsen er gennemført som planlagt, og vi har formidlet projektet og dets resultater på internationale forskningskonferencer, nationale søvnmøder, hospitaler mm. Formidlingen er fortsat i gang i form af publicering af resultaterne i et internationalt tidsskrift samt yderligere planlagte formidlingsaktiviteter relevante forskningsmiljøer, kliniske fagmiljøer samt til den almene befolkning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig, at det ikke var muligt at rekruttere det ønskede antal deltagere fra søvnafdelingen på AUH. Derfor justerede vi rekrutteringsproceduren for at kunne gennemføre projektet. En del deltagere blev således rekrutteret via avis-annoncer og gennemgik efterfølgende udredning ift at vurdere om de tilhørte projektets målgruppe eller ej.